Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Saules elektrisko paneļu izmantošana daudzdzīvokļu ēku siltumapgādē"
Nosaukums angļu valodā "The use of solar photovoltaic panels in the heat supply of multi-apartment buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Zajacs
Recenzents Raimonds Bogdanovičs
Anotācija Elizabetes Džarcānes bakalaura darbā ar projekta daļu “Saules elektrisko paneļu izmantošana daudzdzīvokļu ēku siltumapgādē” tiek pētītas saules elektrisko paneļu uzstādīšanas iespējas, izmantojot saražoto elektroenerģiju, daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādē. Darba ietvaros ir apskatīti saules elektrisko paneļu veidi, efektivitāte un uzstādīšanas prasības, kā arī iegūtās elektroenerģijas izmantošanas iespējas daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādē, izvērtējot elektroenerģijas patēriņu un dažādas siltumapgādes iekārtas. Tāpat arī apskatīti Latvijā esošie normatīvi par saules elektrisko paneļu izbūvi un iespējām saņemt no tīkla papildus nepieciešamo un nodot tīklā neizmatoto elektroenerģiju. Tā kā Latvijā vēl nav izstrādāti vienoti noteikumi par saules elektrisko paneļu izbūvi daudzdzīvokļu ēkās, ir nepieciešams ēkas dzīvokļu īpašnieku balsojums, lai pieņemtu lēmumu par to izbūvi. Izmantojot neto norēķinu sistēmu, būs iespējams neizmantoto elektroenerģiju pārdot elektroenerģijas tīklā, taču šī sistēma, atšķirībā no neto uzskaites sistēmas (kādreizējā neto norēķinu sistēma), kas jau ir pieejama mājsaimniecībām, vēl ir izstrādes stadijā un nav pieejama iedzīvotājiem. Projekta daļas ietvaros izstrādāts saules elektrisko paneļu projekts jau esošai daudzdzīvokļu ēkai Rīgā, kuras siltumapgādi nodrošina zemgrīdas apkures sistēma dzīvokļos un radiatoru apkures sistēma koplietošanas telpās. Saules elektrisko paneļu saražotā elektroenerģija izmantota silto grīdu un karstā ūdens nodrošināšanai, izmantojot gaiss-ūdens siltumsūkni, neizmantoto elektroenerģiju nododot tīklā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 55706,94 eiro, no kurām saules elektrisko paneļu uzstādīšana sastāda 12271,74 eiro. Uzstādot saules elektriskos paneļus daudzdzīvokļu ēkai, ņemot vērā paneļu saražoto elektroenerģijas daudzumu un elektroenerģijas cenas, to uzstādīšana atmaksājas 4,5 gados. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir latviešu valodā un sastāv no 80 lapaspusēm, t.sk. 23 attēliem, 13 tabulām, 1 formulas, 4 rasējumiem un 1 pielikuma. Tika izmantoti 86 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēkas, saules elektriskie paneļi, siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat supply, multi-apartment buildings, solar photovoltaic panels.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 11:02:07