Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Digitalizācijas procesu attīstība LEAN vadības pieejas kontekstā"
Nosaukums angļu valodā "Development of digital processes from Lean management perspective"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 40 avoti angļu un 8 latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir digitalizācijas modeļu izpēte un mazo un vidējo ražošanas uzņēmuma digitalizācijas novērtējuma modeļa un ceļa kartes izstrāde LEAN vadības pieejas kontekstā. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas un secinājumi. Ievadā sniegtā informācija norāda uz tēmas aktualitāti, pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Teorētiskajā daļā tiek sniegts ieskats par digitalizācijas procesa jēdzienu, LEAN vadības pamatprincipiem un to mijiedarbību ar digitalizāciju, kā arī tiek pētītas digitalizācijas procesu novērtēšanas metodes un modeļi kontekstā ar LEAN vadības pieeju, ieskicējot vērtīgākos aspektus literatūrā pieminētajiem novērtējuma modeļiem un to struktūrai. Maģistra darba empīriskā daļa ir veikta sadarbībā ar Latvijas kosmētikas ražošanas uzņēmumu, kuram tika veikts digitalizācijas brieduma novērtējums. Pētījuma rezultātā, izmantojot vērtības plūsmas kartēšanas metodi tika izveidota alternatīvu ceļa karte, ko uzņēmums var izmantot uzlabojot uzņēmuma digitalizācijas līmeni. Nobeigumā sniegti secinājumi, kuros atspoguļotas galvenās pētījuma atziņas un sniegti priekšlikumi pētījuma tēmas attīstībai nākotnē. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Stankuna L. (2023). Digitalizācijas procesu attīstība LEAN vadības pieejas kontekstā .Maģistra darbs. Vadītājs Profesors Dr. sc. ing. Jānis Grabis. RTU IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”.
Atslēgas vārdi digitalizācijas novērtējums LEAN
Atslēgas vārdi angļu valodā digitalisation assessment LEAN
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 11:00:33