Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas tehnoloģija
Nosaukums Uzkausējošās modelēšanas drukas parametru ietekme uz PLA plastmasu mehāniskajām īpašībām stiepē
Nosaukums angļu valodā Effect of printing parameters in fused deposition modelling on tensile strength of PLA plastic parts
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Irīna Boiko
Recenzents Dmitrijs Rusovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izzināt uzkausējošās modelēšanas drukas parametru ietekmi uz PLA plastmasu mehāniskajām īpašībām stiepē. Veicot literatūras analīzi secināts, ka iepriekš veiktajos pētījumos pētīta dažādu drukāšanas parametru ietekme uz PLA plastmasas izstrādājumu kvalitāti un mehāniskajām īpašībām. Tomēr aizpildījuma līniju platuma parametrs pētījumos nav pētīts. Šis parametrs ietekmē detaļas blīvumu, drukāšanas laiku, savstarpēju slāņu adhēziju, materiāla daudzumu, arī detaļas mehāniskās īpašības, līdz ar to maģistra darbs ir veltīts aktuālās zinātniski tehniskās problēmas risināšanai. Maģistra darba ietvaros ar FDM (no angļu valodas Fused Deposition Modeling, uzkausējošā modelēšana) iekārtu tika sagatavoti un statiskas slodzes iedarbībā slogoti paraugi ar dažādiem aizpildījuma veidiem, aizpildījuma blīvuma vērtībām un aizpildījuma līniju platumiem. Veikta iegūto datu analīze ar mērķi noteikt FDM parametru ietekmi uz PLA plastmasas izstrādājumu kvalitāti un mehāniskajām īpašībām, kā arī ar mērķi atrast piemērotākos drukāšanas parametru iestatījumus, lai nodrošinātu pēc iespējas labākas mehāniskās īpašības PLA plastmasu izstrādājumiem, ņemot vērā aizpildījuma blīvumu un līniju platumu, kā arī drukāšanas laiku un izmantotā materiāla apjomu. Pētījuma rezultātā ir sniegtas rekomendācijas PLA izstrādājumu izgatavošanai ar FDM tehnoloģiju. Pētījumā izpētīta arī drukas sākuma punkta ietekme uz stiepes izturības pārbaudes rezultātiem un parauga mehāniskajām īpašībām. Pētījumā stiepes pārbaudes tests tika veikts atbilstoši LVS EN ISO 527 standartam. Statiskās slodzes pārbaudes iekārtas sniegtie dati balstās uz parauga šķērsgriezuma laukumu, kas ar FDM iekārtu izgatavotām detaļām ir mainīgs, jo detaļas ir ar šūnas struktūru un gaisa spraugām. Maģistra darba ietvaros ir konstatēts, ka ar zināmiem paņēmieniem šo īpašību ietekmē nevar precīzi noteikt elastības moduli un materiāla tecēšanas robežu. Tāpēc turpmākajos pētījumos nepieciešams izstrādāt atbilstošu pētījumu metodiku. Maģistra darba apjoms ir 51 lappuses, tas satur 28 attēlus, 8 tabulas, 9 pielikumus un 40 izmantotās informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Aditīvā ražošana, uzkausējošā modelēšana, PLA plastmasa, aizpildījuma līniju platums, izturības robežspriegums stiepē
Atslēgas vārdi angļu valodā Additive manufacturing, FDM (Fused Deposition Modeling), PLA plastic, infill line width, tensile stress
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 08:59:18