Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas
Nosaukums Depozīta kuponu uzglabāšanas un apstrādes digitalizācijas metodes
Nosaukums angļu valodā Digitalization Methods of Deposit Coupon Storage and Processing
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Aleksejs Jurenoks
Recenzents Zane Miltiņa
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijas depozīta sistēmas izsniegto papīra depozīta kuponu digitalizācijas iespējas. Darbā analizēta depozīta kupona klasifikācija Latvijas Republikas likumdošanā un jau esošo risinājumu pielietošana depozīta kupona digitalizācijai. Lai noskaidrotu depozīta sistēmas lietošanas paradumus un depozīta kupona digitalizācijas aktualitāti, darbā tika veikta respondentu – depozītu sistēmas lietotāju, aptauja. Darbā tika noteiktas prasības sistēmas arhitektūrai, kuras ir jāievēro, izstrādājot aplikāciju depozītu kuponu digitalizācijai. Sistēmas arhitektūra tika plānota ņemot vērā analītiskajā daļā veiktos pētījumus par depozīta kuponu klasifikāciju LR likumdošanā, svītrkodu digitalizācijas metodēm, teksta nolasīšanas metodēm, kā arī alternatīvu depozīta kuponu digitalizācijas aplikāciju analīzi. Darba autora piedāvātā risinājuma efektivitātes pārbaudei, darbā tika izstrādāta aplikācija ierīcēm, kuras izmanto Android operētājsistēmu. Izstrādātais produkts tika pielietots praktiskajā vidē, kuras laikā tika digitalizēti vairāki depozīta kuponi un pārbaudīts pilns aplikācijas darbības cikls, sākot no depozīta kupona digitalizācijas līdz tā atprečošanai tirdzniecības vietā, kā arī tika uzklausīti lietotāji viedokļi par izstrādāto risinājumu. Respondentiem tika sniegta aplikācijas demonstrācija un uzdoti vairāki jautājumi, lai pārliecinātos, ka risinājums ir veiksmīgs un depozīta sistēmas lietotāji to izmantotu ikdienā. Visi darbā sastādītie uzdevumi tika izpildīti un mērķis veiksmīgi sasniegts. Darbs satur 52 lapas, 28 attēlus, 4 tabulas, 26 informācijas avotus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi Latvijas depozīta sistēma; depozīta kupons; dokumentu digitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian deposit system; deposit coupon; document digitization
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 00:03:22