Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums ORC iekārtas integrācija saplākšņa rūpnīcā
Nosaukums angļu valodā Integration of ORC turbine in plywood plant
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Sigurds Jaundālders
Recenzents Dmitrijs Trugmans
Anotācija Diplomprojekta tēma veltīta ORC iekārtas integrēšanai saplākšņa rūpnīcā. Darba galvenais mērķis – izpētīt iespējas ORC iekārtas uzstādīšanai saplākšņa rūpnīcā ar mērķi ražot elektroenerģiju rūpnīcas vajadzībām. Pirmajā nodaļā ir apskatītas ORC iekārtas jeb turbīnas darbības teorija, aprakstīta tvaika turbīnas darbība un veikts teorētisks ORC un tvaika turbīnas salīdzinājums. Otrajā nodaļā tiek apskatīta reālas saplākšņa rūpnīcas siltumapgādes sistēma, tiek veikta siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa analīze, aprakstīta esošā termoeļļas sistēma. Trešajā nodaļa, pamatojoties uz analīzes rezultātā iegūtajiem datiem, izstrādāts iespējamais ORC iekārtas darbības režīms, integrējot to esošajā rūpnīcas siltumapgādes sistēmā. Veikts ekonomiskā pamatojuma aprēķins. Darba apjoms ir 65 lappuses, tajā iekļauti 29 attēli, 13 tabulas, 8 pielikumi un 37 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā
Atslēgas vārdi ORC Turbīna, koģenerācija, saplāksnis, saplākšņa rūpnīca, Organiskais Renkina cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā ORC Turbine, coogeneration, plywood, plywood plant, organic Rankine cycle
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 21:44:27