Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās
Nosaukums angļu valodā Integration of occupational safety monitoring system into enterprise management systems
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jānis Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors: Normunds Rečs Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. profesors Jānis Ieviņš Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas integrācija uzņēmumu vadības sistēmās”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbam ir 95 lappuses un tas satur 14 tabulas, 11 attēlus un 3 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverts 61 informācijas avots. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir novērtēt uzņēmumu darba aizsardzības uzraudzības sistēmu attīstības līmeni un integrācijas pakāpi uzņēmumu kopējā vadības sistēmā, kā arī sniegt ieteikumus darba aizsardzības uzraudzības sistēmas veiksmīgai integrācijai uzņēmumu vadības sistēmās. Pētījuma ietvaros autors izvērtējis divu dažādu nozaru uzņēmumos izveidotās darba aizsardzības sistēmas, kā arī veicis uzņēmumu darbinieku aptauju, lai noskaidrotu, vai un kā katra uzņēmuma vadības attieksme pret darba aizsardzības jautājumiem ietekmē darbinieku izpratni par darba drošības nozīmīgumu. Pētījuma rezultātā autors nonāca pie secinājuma, ka pētītajos atkritumu apsaimniekošanas un kokapstrādes uzņēmumos ir konstatējama dažāda vadības pieeja un atšķirīgs vadības aktivitātes un attieksmes līmenis darba aizsardzības jautājumos, kā ietekmē darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pētītajos uzņēmumos ir ar atšķirīgu attīstības līmeni un integrācijas pakāpi kopējā uzņēmumu vadības sistēmā.
Atslēgas vārdi Darba drošība un arodveselība; darba aizsardzības uzraudzības sistēma; integrētās vadības sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational health and safety; occupational safety monitoring system; integrated management systems
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 15:39:32