Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dzimuma līdztiesības nodrošināšanas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of ensuring gender equality on business development
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Reinis Lasmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Daniela Gu Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente (prakt.) Mg. oec. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Dzimuma līdztiesības nodrošināšanas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 46 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 37 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veiksmīgi pamatotas dzimumu līdztiesības definīcijas Latvijā un Dienvidkorejā. Pētījuma ietvaros ir sniegts Latvijas un Dienvidkorejas respondentu, intervēto personu un ekspertu priekšstats par dzimumu līdztiesību, tās ietekmes novērtējums un pētījuma rezultāti. Izstrādāti priekšlikumi dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un ietekmes novērtēšanai uzņēmumos. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gu, D., Eriņa, I. (2023). Dzimuma līdztiesības nodrošināšanas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 46 lpp.
Atslēgas vārdi dzimuma līdztiesība, uzņēmumu attīstība, novērtējums.
Atslēgas vārdi angļu valodā gender equality, business development, assessment.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 08:45:28