Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma iekšējās vides faktoru ietekmes uz darbinieku motivāciju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the influence of the companies internal environmental factors on employee motivation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Liene Voroņenko
Anotācija Bakalaura darba autors: Kristians Ņorba Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba temats: Uzņēmuma iekšējās vides faktoru ietekmes uz darbinieku motivāciju novērtējums. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 56 lpp., tajā ir iekļauti 16 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 55 avoti. Darbam ir pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Motivācija katram indivīdam ir atšķirīga, to ietekmē dažādi faktori, tādi kā dzimums, vecums, darba stāžs utt. Faktori, kuri visvairāk palielina darbinieku motivāciju, ir attiecības ar kolēģiem, darba apstākļi un attīstība. Savukārt, kuri visvairāk samazina darbinieku motivāciju, ir pārmērīga kontrole, sliktas attiecības ar kolēģiem, liels darba apjoms. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ņorba K., Eriņa, I. (2023). Uzņēmuma iekšējās vides faktoru ietekmes uz darbinieku motivāciju novērtējums .Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.
Atslēgas vārdi Motivācija, motivāciju ietekmējošie faktori, darbinieku motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, factors affecting motivation, employee motivation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 07:58:33