Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par uzņēmējdarbības attīstības iespējām nekustamo īpašumu tirgū Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Research on business development opportunities in the real estate market in the Baltic States
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Noslēguma darba autors: Leons Škuts Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt.Doc. Inga Eriņa. Noslēguma darba temats: Pētījums par uzņēmējdarbības attīstības iespējām nekustamo īpašumu tirgū Baltijas valstīs. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 69 lpp., tajā iekļauti 21 attēls, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 34 angļu, un 3 krievu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba pētījuma daļā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: L. Škuts (2023) Pētījums par uzņēmējdarbības attīstības iespējām nekustamo īpašumu tirgū Baltijas valstīs. Bakalaura darbs/L. Škuts, I. Eriņa. – Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 69 lpp. Atslēgas vārdi: Nekustama īpašuma tirgus, komercija, investīcijas, mājokļu tirgus.
Atslēgas vārdi Nekustama īpašuma tirgus, komercija, investīcijas, mājokļu tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate market, commerce, investments, housing market.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 01:36:19