Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Šķeldas sadegšana verdošā slānī
Nosaukums angļu valodā Chips combustion in a fluidized bed
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Rusovs
Recenzents Nikolajs Krilovs
Anotācija Viena no aktuālākajām tēmām Latvijā, ka arī Eiropas Savienībā ir atjaunojamo energoresursu izmantošana. Latvijā ir lielā atkarība no dabas gāzes izmantošanas un tās arvien nopietnāk ļauj aizdomāties par alternatīva kurināmā izmantošanas iespējām. Joprojām Latvijā lētākais vietējais kurināmais ir koksne un tās blakusprodukts – šķelda. Tās ir atjaunojamais resurss, un vēl svarīgāk – tas ir videi draudzīgs resurss. Izmantot biokurināmo ir ceļš uz “Zaļo kursu”. Maģistra darba ietvaros ir apskatītas verdoša slāna katlu iekārtas, tehnoloģija un tas saistītas iekārtas. Analizēti galveni katla darba parametri, vadībās un kontroles sistēmas. Teorētiskā daļā apskatītas galvenās verdoša slāna tehnoloģijas, priekšrocības un trūkumi, ka ari dots teorētiskais paskaidrojums verdoša slāna procesiem. Pētnieciska daļā, eksperimentālā daļā tika veikti eksperimenti ar dažādam beramam cietvielām. Eksperimenti veikti laboratorijā ar iekārtu WL 225 “Siltuma pārnese verdošajā slānī”. Maģistra darba gaita tika ari apskatīti citu autoru eksperimenti un pētījumi. Gūtie rezultāti ir salīdzināti ar teoriju. Aprēķinu daļā veikti šķeldas degšanas produktu aprēķini un pēc gūtiem rezultātiem pētnieciska daļā, veikta katla RENEVA verdoša slāņa analīze. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Kopējais darba apjoms ir 83 lapas, tajā skaitā 37 attēli, 23 tabulas, 4 pielikumi un 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Verdošais slānis, šķelda, plūdināšanas ātrums, berama cietviela, siltuma pārnese, degšanas produktu aprēķins, dūmgāzēs, gaisa pārpilnības koeficients.
Atslēgas vārdi angļu valodā Fluidized bed, wood chips, flow rate, bulk solids, heat transfer, calculation of combustion products, flue gas, air abundance coefficient.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 00:04:08