Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par darba vides ietekmi uz darbinieku motivāciju mazajos un vidējos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Research on the impact of the work environment on employee motivation in small and medium sized enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Sherimol Jose
Anotācija Bakalaura darba autors: Karim Hegazy Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg, OEC, Inga Erina Bakalaura darba temats: Pētījums par darba vides ietekmi uz darbinieku motivāciju mazajos un vidējos uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 98 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Secinājumi - Rezultāts parāda, ka lomu konflikts, lomu neskaidrība, lomu pārslodze un starppersonu attiecības būtiski ietekmē darbinieku sniegumu. Tomēr fiziskā darba vide būtiski neietekmē darbinieka darba izpildi. Praktiskās sekas — šis pašreizējais pētījuma pētījums būs noderīgs, lai palīdzētu MVU uzlabot darbinieku sniegumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Hegzay Karim. (2023). Employee motivation in small and medium enterprises. Thesis. Riga: RTU, UIVI IUVK, bachelor academic study program “Entrepreneurship and Management”. 85 p.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivācija, darbinieku veiktspējas motivācijas teorija, neskaidrā loģika, mazie un vidējie uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee Motivation, Employee Performance Motivation Theory, Fuzzy Logic, Small and Medium Enterprises
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2023 22:35:13