Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmēju - sieviešu panākumus ietekmējošo faktoru ietekmes novērtējums Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of the Factors Influencing the Success of Women Entrepreneurs in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Angelina Roša
Anotācija Pārskatītais priekšlikums tiek iesniegts pēc identificēto pamatkomponentu analīzes. Kopumā pētījumiem ir pētniecisks raksturs. Ievadā autore sniedz pārskatu par maģistra darba tēmu, pētījuma jautājumiem un mērķiem. Turklāt tiek izskaidrots darba priekšmets, objekts un mērķis. Turklāt turpmāk ir sniegts rezultātu kopsavilkums. Sākotnējā nodaļā ir rūpīgi aplūkota esošā literatūra par faktoriem, kas ietekmē sieviešu sasniegumus uzņēmējdarbībā. Šajā nodaļā ir trīs sadaļas. Pirmajā sadaļā galvenā uzmanība pievērsta uzņēmējdarbības vēsturei, otrajā – sieviešu uzņēmējdarbībai Indijā, trešā – mainīgajiem lielumiem, kas ietekmē sieviešu uzņēmēju panākumus, un ceturtajā sadaļā aplūkotas literatūrā novērotā nepilnības. Otrajā nodaļā sniegta metodoloģija, kurai seko pētījuma rezultāti. Nobeigumā tiek sniegtas jaunas atziņas, secinājumi un priekšlikumi. Šis pētījums pēta, kas padara Indijas sievietes uzņēmējas veiksmīgas. (1) Kas padara Indijas sievietes uzņēmējas veiksmīgas? (2) Kā Indijas uzņēmējas var gūt lielākus panākumus? Indijā aptaujāto sieviešu uzņēmēju panākumus noteicošos faktorus. Literatūras pētījuma iezīmes veido aptaujas jautājumi. Vairākas regresijas analīzi izmantotas, lai novērtētu svarīgākos faktorus, novērstu nebūtiskos mainīgos un pārbaudītu to savstarpējās attiecības, lai uzlabotu sieviešu uzņēmēju panākumus.
Atslēgas vārdi Sievietes uzņēmējas, Indija, veiksmes faktori, ietekmes novērtējums, dzimumu līdztiesība, uzņēmējdarbības ekosistēma, sociāli kultūras faktori, ekonomiskie faktori, valdības politika, izglītība un apmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā Women entrepreneurs, India, Success factors, Impact assessment, Gender equality, Entrepreneurship ecosystem, Socio-cultural factors, Economic factors, Government policies, Education and training
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2023 20:43:32