Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Aprites ekonomikas principu ieviešana tekstilrūpniecības nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Implementation of circular economy principles in the textile industry"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Darbā apskatīta aprites ekonomika un tās ieviešana tekstilrūpniecības nozarē, akcentējot nozares radīto piesārņojumu, ieviešanu ietekmējošus faktorus un stratēģijas modeļus, kuru ievērošana palīdz gan uzņēmumiem, gan indivīdiem ikdienas darbībās un pieņemtos lēmumos sekmēt aprites ekonomikas īstenošanu. Empīriskajā daļā analizētas trīs vērtības ķēdi pārstāvošu grupu – ražotāju, izplatītāju un patērētāju, darbības apritē. Darba noslēgumā izveidots aprites ieviešanas modelis, kas atspoguļo viscaur vērtību ķēdei veicamās darbības un regulējumus pārvaldes sistēmā, kas sekmē aprites kontrolētu ieviešanu. Darbs strukturēts 3 pamatdaļās, katrai no tām ietverot nodaļas un apakšnodaļas. Kopējais darba apjoms sastāda 103 lapaspuses, iekļaujot 34 attēlus, 38 tabulas, 7 formulas, 116 vienumus izmantotās literatūras un avotu sarakstā un 3 pielikumus. Bibliogrāfiskā apraksts: Pastare I. (2023). Aprites ekonomikas principu ieviešana tekstilrūpniecības nozarē. Maģistra darbs. Vadītāja Dr.oec. Tatjana Tambovceva. RTU IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”.
Atslēgas vārdi tekstilrūpniecības nozare, aprites ekonomika, principi, stratēģiju modeļi, ieviešanu ietekmējoši faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā textile industry, circular economy, principles, strategy models, implementation affecting factors
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2023 09:52:04