Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Biznesa procesos sakņotas datu prasības servisiem
Nosaukums angļu valodā Business Process Based Data Requirements for Services
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Gundars Alksnis
Anotācija Digitālās transformācijas process liek uzņēmumam pieņemt jaunas tehnoloģijas un bieži mainīt IT un biznesa procesus. IT kļūst par gandrīz visu biznesa procesu dabisku sastāvdaļu un vairs nav tikai atbalsta spēlētājs uzņēmumā, bet gan daļa no galvenā dzinēja. Tātad, biznesa lietotāji IT darbībā iesaistās ikdienā. Viens no svarīgākajiem jauno tehnoloģiju attīstības posmiem ir biznesa procesu modelēšana. Biznesa procesu modelis tiek izmantots kā instruments biznesa vajadzību skaidrošanai IT speciālistiem. Tas parāda visas procesa daļas no biznesa perspektīvas, bet labi strukturētā veidā, tāpēc gan biznesa lietotājiem, gan IT ir ērti saprast un strādāt ar šādu modeli. Mūsdienu IT sistēmu arhitektūrā ir pazīstama pieeja liela funkcionālā bloka sadalīšanai mazos neatkarīgos servisos un nepieciešamo risinājumu izveidei, izmantojot šos servisus. Šajā pieejā izšķiroša nozīme ir datu vai informācijas plūsmai starp servisiem. Darba teorētiskajā daļā autors analizē servisu prasību inženierijas procesu datu prasību inženierijas kontekstā, biznesa procesu modeļu izmantošanas iespējas datu prasību inženierijā un dažādus biznesa procesu modelēšanas veidus. Praktiskajā daļā tiek ieviesta jauna biznesa procesu modelēšanas pieeja, ko biznesa lietotāji var izmantot biznesa procesa modeļa izstrādei, iekļaujot prasības attiecībā uz datiem vai informācijas objektiem un datu plūsmu. Ieviestā pieeja ir pārbaudīta, izmantojot biznesa scenāriju, un to ir novērtējis nozares eksperts.
Atslēgas vārdi BIZNESA PROCESS, BIZNESA PORCESU MODELĒŠANAS METODES, SERVISU PRASĪBAS, DATU PRASĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā BUSINESS PROCESS, BUSINESS PROCESS MODELING METHODS, SERVICE REQUIREMENTS, DATA REQUIREMENTS
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 21:10:24