Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Izstrādes procesa tehnoloģisko parametru ietekme uz hitozāna un fukoidāna mikrodaļiņu īpašībām
Nosaukums angļu valodā Influence of technological process parameters on the properties of chitosan and fucoidan microparticles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Arita Dubņika
Recenzents Antons Sizovs
Anotācija Bakalaura darbā analizēta zinātniskā literatūra par hitozāna/fukoidāna fizikāli ķīmiskajām īpašībām, pielitojumu mikrodaļiņu izstrādē, mikrodaļiņu iegūšanas metodēm, īpaši izsmidzināšanas žāvēšanas metodi, klindamicīna fosfāta kā pro-antibiotikas pielietojumu zāļu piegādes sistēmās. Darba eksperimentālajā daļā sintezētas uz fukoidāna un hitozāna balstītas mikrodaļiņas, klindamicīna fosfāta piegādei. Pētīta koncentrācijas, temperatūras, maisīšanas ietekme uz fukoidāna/hitozāna mikrodaļiņu īpašībam. Sintezētajām mikrodaļiņām veikta molekulārās struktūras, morfoloģijas un termiskās stabilitātes raksturojums. Ar īpaši augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas metodi novērtēt klindamicīna fosfāta izdalīšanās kinētika no fukoidāna/hitozāna balstītām mikrodaļiņām. Kā arī analizēta klindamicīna fosfāta antibakterialitāte uz S.aureus baktērijām. Darbā izmantota Vispārīgās ķīmijas institutā un Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1974. līdz 2022. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 66 lpp, 32 attēlus, tabulas, darbā izmantots 71 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Hitozāns, Fukoidāns, Mikrodaļiņas, Tehnoloģiskie parametri, Klindamicīna fosfāts
Atslēgas vārdi angļu valodā Chitosan, Fucoidan, Microparticles, Technological parametrs, Clindamycin phosphate
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 19:32:22