Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par ārējās vides ietekmi uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu uzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Research of the environment of external influence on the prevention of money laundering in business
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Noslēguma darba autors: Viktorija Saldanā Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Irina Voronova Noslēguma darba temats: Pētījums par ārējās vides ietekmi uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu uzņēmējdarbībā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 58 lpp., tajā iekļauti 22 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 5 angļu, un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Lai saprastu temata nozīmīgumu, darba autore veica zinātnisko rakstu analīzi. Bakalaura darbā ir izpētītas un analizētas teorētiskas un praktiskās ārējās vides ietekmes sekas izmantojot intervijas, izstrādājot sankciju riska mazināšanas pārvaldības procesu un gadījuma analīzi. Rezultātā iegūtie dati tika analizēti, lai sniegtu priekšlikumus uzņēmējiem , kā pasargāt savus uzņēmumus no ārējās vides ietekmes esošajā ģeopolitiskajā situācijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Saldanā, V. (2023). Pētījums par ārējās vides ietekmi uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu uzņēmējdarbībā. Bakalaura darbs/V. Saldanā, I. Voronova . – Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp. Atslēgas vārdi: Noziedzīgi iegūti līdzekļi , uzņēmējdarbībā, sankcijas
Atslēgas vārdi Noziedzīgi iegūti līdzekļi , uzņēmējdarbībā, sankcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Money laundering, anti money laundering, sanctions, business
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 18:44:23