Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa Inteliģences rīku nozīme lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanai Latvijas IKT uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā The Importance of Business Intelligence Tools for Improving the decision-making process in Latvian ICT Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Nataļja Lāce
Anotācija Noslēguma darba autore: Nataļja Lazdauskiene Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Deniss Ščeulovs Noslēguma darba temats: Biznesa Inteliģences rīku nozīme lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanai Latvijas IKT uzņēmumos Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 19 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 66 angļu valodā. Darbam pievienoti 15 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģiju (IKT) nozare mūsdienīgā pasaulē ir viena no visstraujāk attīstošajiem, bet lai tajā operējošie uzņēmumi būtu spējīgi noturēt konkurentspēju ir nepieciešams pielāgoties tirgum. Attiecīgi, ir svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas procesi būtu sakārtoti, un pastāvētu iespēja tos pārvaldīt efektīvi. Biznesa Inteliģences rīku integrēšana uzņēmumu pārvaldīšanas ikdienā spēj kalpot kā lielisks procesu atbalsts. Biznesa Inteliģences rīku galvenās priekšrocības, kas palīdz uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu efektivitāti, ir datu automatizētā apstrāde, datu apkopošana vienā vietnē, izmantojot vairākus avotus, pastāvīgā sniegtas informācijas aktualitāte, lielo datu apjomu apstrāde, iegūto datu uzticamība, iespējas prognozēt datus un arī analizēt vēsturiskos, kā arī vizuālais un dinamiskais datu noformējums. Pētījuma rezultāts ir metodikas izveide ar mērķi sniegt Latvijas IKT uzņēmumiem atbalstu uzsākt BI rīku izmantošanu, tādējādi, labvēlīgi ietekmējot lēmumu pieņemšanas procesu pārvaldīšanu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lazdauskiene N. (2023) Biznesa Inteliģences rīku nozīme lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanai Latvijas IKT uzņēmumos Maģistra darbs/ J. Kalniņš, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, IUVI UIV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 102 lpp.
Atslēgas vārdi Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģiju uzņēmumi, Biznesa Inteliģences rīki, lēmūmu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Information and Communication Technology companies, Business Intelligence tools, decision-making
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 15:25:43