Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Cietās/šķidrās fāzes ietekme uz α-trikalcija fosfāta kaulu cementu īpašībām
Nosaukums angļu valodā Effect of the solid-to-liquid phase ratio on the properties of α-tricalcium -phosphate bone cements
Struktūrvienība 32000 Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Darba vadītājs Dagnija Loča
Recenzents Reinis Drunka
Anotācija Kalcija fosfātus (CaP) uzskata par labvēlīgu kaulu aizstājējmateriālu, jo CaP savienojumi veido ~ 70 % no kaula neorganiskās fāzes, kas šiem materiāliem piešķir izcilas osteokonduktīvās un bioaktīvās īpašības. Kalcija fosfātu kaulu cementi (CPC) ieguvuši lielu uzmanību kaulaudu inženierijas jomā pateicoties to unikālajai bioloģiskajai saderībai, injicējamībai, formējamībai, kā arī spējai sacietēt in vivo apstākļos, neradot toksisku blakusproduktus. Literatūras apskatā apkopota informācija par kaulu cementiem un kalcija fosfātu kaulu cementu īpašībām. Apkopota informācija par kalcija fosfātu kompozīta cementiem, kā arī aprakstīti antimikrobiāli kalcija fosfātu kaulu cementi. Maģistra darba ietvaros izstrādāti CPC, izmantojot α-trikalcija fosfātu (α-TCP) kā cieto fāzi un ε-polilizīnu (ε-PL) kā antimikrobiālo aģentu. Cietā/šķidrā (C/Š) fāzes attiecība tika mainīta no 0,4 g/ml līdz 0,6 g/ml. Izpētīta C/Š fāzes ietekme uz cementa īpašībām (sacietēšanas laiks, mehāniskā izturība, injicējamība, kristāliskā struktūra, molekulārā struktūra un morfoloģija). Tāpat raksturota sacietēšanas vides ietekme uz augstākminētajām īpašībām. Darbā izmantota Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1993. līdz 2023. g. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 83 lpp., 38 attēlus, 12 tabulas un darbā izmantoti 102 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KALCIJA FOSFĀTU KAULU CEMENTI, α-TRIKALCIJA FOSFĀTS, KAULAUDU REĢENERĀCIJA, ε-POLILIZĪNS
Atslēgas vārdi angļu valodā CALCIUM PHOSPHATE BONE CEMENTS, α-TRICALCIUM PHOSPHATE, BONE REGENERATION, ε-POLYLYSINE
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 14:53:55