Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sabiedriskās attiecības un to izpausmes veidi Latvijas uzņēmumos: problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Public relations and their manifestations in Latvian companies: problems and solutions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Aleksandra Mihņenoka
Anotācija Noslēguma darba autore: Jana Romase Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Sabiedriskās attiecības un to izpausmes veidi Latvijas uzņēmumos: problēmas un risinājumi. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā daļa un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 42 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu , 18 avoti angļu, 8 avoti krievu un 1 avots ukraiņu valodā. Darbam pievienot 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Apskatīti un analizēti zinātniskie raksti un citi pieejamie resursi par sabiedrisko attiecību veidiem, metodēm, stratēģijām, kā arī noskaidroti sabiedrisko attiecību izpausmes veidi Latvijas uzņēmumus, apzinot gan sabiedrības, gan ekspertu viedokli. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Romase, J., Greitāne, R. (2023). Sabiedriskās attiecības un to izpausmes veidi Latvijas uzņēmumos: problēmas un risinājumi.Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 69 lpp.
Atslēgas vārdi SA - sabiedriskas attiecības, SA problēmas un risinājumi, Latvijā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Public relations, PR problems and solutions, Latvia.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 14:36:06