Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par spēļošanas ietekmi uz studiju rezultātiem augstākajā izglītībā
Nosaukums angļu valodā Research on the impact of gamification on study results in higher education
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Liene Voroņenko
Anotācija Bakalaura darba autors: Diāna Stonoga Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asociētā profesore Dr. oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pētījums par spēļošanas ietekmi uz studiju rezultātiem augstākajā izglītībā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas – teorētiskā un pētījuma, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba pētījuma daļā autore veica 10 zinātniskās literatūras pētījumu gadījumu analīzi, kurā tika pētīta spēļošanas metožu ietekme uz studentu uzvedību, motivāciju un studiju rezultātiem. Tika veikta arī tieša novērošana, kurā semestra laikā tika salīdzināti 2 dažādi kursi - ar tradicionālajām mācību metodēm un ar spēļošanas metodēm. Turklāt tika veiktas 3 aptaujas starp cilvēkiem no vienas studiju programmas: starp mācībspēkiem (11 respondenti), starp ārzemju plūsmas studentiem (29 respondenti) un starp latviešu plūsmas studentiem (40 respondenti). Analizējot visus iegūtos pētījuma rezultātus, darba autore identificēja efektīvāko spēļošanas veidu, noteica eksperimentālās mācību metodes priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar tradicionālo, kā arī izpētīja iespējamo spēļošanas ietekmi uz studiju rezultātiem augstākajā izglītībā un novērtēja mācībspēku un studentu gatavību ieviest jaunās metodes mācību procesā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stonoga. D., Eriņa., J. (2023). Pētījums par spēļošanas ietekmi uz studiju rezultātiem augstākajā izglītībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi spēļošana, motivācija, studiju rezultāti, augstākā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā gamification, motivation, study results, higher education
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 14:18:33