Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Procesu pilnveidē balstītu struktūras izmaiņu ieviešana organizācijas mērķu sasniegšanai"
Nosaukums angļu valodā "Implementation of structural changes based on process improvement to achieve organizational goals"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Anita Straujuma
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 85 lpp, un to veido ievads, teorētiskā daļa, metodoloģiskā daļa, empīriskā daļa un secinājumi. Darbā izmantoti 19 attēli, 14 tabulas un 2 formulas. Darbam ir 9 pielikumi un izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 54 avoti, no kuriem 6 ir latviešu, bet 48 angļu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā apskatīta literatūra par biznesa procesiem, struktūru un pārmaiņu vadību organizācijās, taču metodoloģiskajā daļā apskatītas biznesa procesu pētniecības metodes. Empīriskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma stratēģija, kā arī analizēta uzņēmuma struktūra un biznesa procesi. Tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma procesu pilnveidē balstītām struktūras izmaiņām, kā arī saņemts eksperta vērtējums par priekšlikumiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Nīmands, A. (2023). Procesu pilnveidē balstītu struktūras izmaiņu ieviešana organizācijas mērķu sasniegšanai. Maģistra darbs. Vadītāja Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane. RTU IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”.
Atslēgas vārdi Biznesa procesi, struktūras izmaiņas, pārmaiņu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Business processes, structural changes, change management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 14:02:32