Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Dažādības vadības ietekme uz darbinieku mainību būvniecības nozarē"
Nosaukums angļu valodā "The Impact of diversity management on employee turnover in the construction industry"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Elīna Gaile-Sarkane
Anotācija Maģistra darba autors: Ruta Gaidule Maģistra darba zinātniskais vadītāja: Dr.oec. Tatjana Tambovceva Konsultante: Mg.oec. Ināra Mukāne-Mirtezani Maģistra darba temats: Dažādības vadības ietekme uz darbinieku mainību būvniecības nozarē Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 29 attēli un 5 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 27 avoti latviešu un 56 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir noskaidrot dažādības vadības ietekmi uz darbinieku mainību būvniecības nozares uzņēmumos un izstrādāt dažādības vadības ieviešanas modeli būvniecības uzņēmumiem. Maģistra darbā tika veikta dažādības vadības un darbinieku mainības literatūras analīze. Tika intervēti būvniecības nozares personāldaļas vadītāji un analīzes rezultātā noskaidrota dažādības vadības ietekme uz darbinieku mainību, dažādības vadības nozīme un ar to saistītie jautājumi būvniecības nozarē. Balstoties uz iegūto informāciju tika izstrādāts dažādības vadības ieviešanas modelis būvniecības nozarē. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Gaidule, R., Tambovceva, T., MukāneMirtezani, I. (2023). Dažādības vadības ietekme uz darbinieku mainību būvniecības nozarē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, RMMZ0, akadēmiskā maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 86 lpp.
Atslēgas vārdi Dažādības vadība, Darbinieku mainība, Būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Diversity management, Employee turnover, Construction
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 13:35:41