Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālo mediju platformu ietekme uz uzņēmumu mārketinga komunikācijas stratēģiju
Nosaukums angļu valodā The impact of social media platforms on the marketing communication strategy of companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Noslēguma darba autore: Marta Sabīne Bokta Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: docente Dr. oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Sociālo mediju platformu ietekme uz uzņēmumu mārketinga komunikācijas stratēģiju Noslēguma darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 7 avoti latviešu valodā un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā ir iegūta informācija par sociālajiem medijiem un to mārketinga komunikāciju. Var secināt, ka ir svarīgi apzināties komunikācijas mērķauditoriju un komunikācijas veidus ar to. Saturs sociālajos medijos ir jāveido daudzveidīgs, lai tas varētu aptvert lielāku cilvēku skaitu un tas neizslēgtu dažādu veidu sabiedrības daļas. Uzņēmumiem ir jāizmanto jaunākos sociālos medijus, kā arī jau esošos, lai sasniegtu lielāku mērķauditoriju. Pašiem sociālo mediju speciālistiem ir jāpārzina mārketinga pamati un arī jaunākā informācija par sociālajiem medijiem, lai spētu tos lietot ātri un apzinoties aktuālās satura tendences. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bokta, M.S., Greitāne, R. (2023) Sociālo mediju platformu ietekme uz uzņēmumu mārketinga komunikācijas stratēģiju. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 53 lpp.
Atslēgas vārdi Sociālie mediji, uzņēmuma mārketinga stratēģija, komunikācijas stratēģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Social media, company marketing strategy, communication strategy.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 13:27:26