Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Polidimetilsiloksānu nesaturoša orgāna uz čipa ierīču izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of polydimethylsiloxane-free organ-on-chip device
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ločs
Recenzents Kristaps Kļaviņš
Anotācija Darba mērķis bija izstrādāt orgānu uz čipa ierīču izveides metodi un izveidot ierīces no polidimetilsiloksāna (PDMS) alternatīviem materiāliem, kuriem nav PDMS materiāla nepilnības – mazo, lipofīlo molekulu absorbcija un gāzu caurlaidība. Bakalaura darba literatūras apskatā tika apkopota informācija par mikrofluīdikas ierīču un orgānu uz čipa izgatavošanas un darbības principiem un materiāliem. Eksperimentālajā daļā tika izveidotas ierīces no PDMS alternatīviem materiāliem un PDMS, kas tika izmantots iekārtu īpašību salīdzināšanai. Ne-stehiometriska-tiola-ēnu epoksīda (OSTE+) / cikliska olefīna kopolimēra (COC) ierīcēm ir augstāka gaismas caurlaidība, mazāka mazo lipofīlo molekulu absorbcija, tajās ātrāk veidojas zarnas šūnu bārkstiņu struktūras un tās ir piemērotākas anaerobai videi salīdzinājumā ar PDMS ierīcēm. Darbā izmantota VĶT institūtā, RTU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Cietvielu fizikas institūtā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kas izdoti no 1970. līdz 2023 gadam. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 64 lpp. Darbs satur 17 attēlus, 2 formulas, 5 tabulas un 78 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi orgāni uz čipa, orgāns uz čipa, mikrofluīdika, OSTE, PDMS nesaturošs, ne-stehiometrisks-tiola-ēnu polimērs, COC, ciklisks olefīnu kopolimērs, mikro izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā organ on a chip, organ on chip, microfluidics, OSTE, PDMS-free, off-stoichiometry thiol-ene polymer, COC, cyclic olefin copolymer, microfabrication
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 13:10:59