Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehnisko tekstu tulkošanas stratēģijas
Nosaukums angļu valodā Strategies of Technical Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Inese Kočote
Recenzents Zane Seņko
Anotācija Bakalaura darba “Tehnisko tekstu tulkošanas stratēģijas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa 1. grupas pilna laika studente Daniela Maceikeviča. Šajā darbā tiek pētīta tēma – tehnisko tekstu tulkošanas stratēģijas informācijas tehnoloģiju jomā, galvenokārt pētot terminoloģiju un izteiksmīgās leksiskās vienības angļu un latviešu valodās. Informācijas tehnoloģiju, jo īpaši mākslīgā intelekta jomā ir diezgan maz jaunu zinātnisko grāmatu latviešu valodā, tāpēc arī terminoloģija šajā jomā nav pilnīga, kas rada grūtības tulkam, tādējādi ir attīstības iespējas. Darba izstrādes ietvaros secināts, ka tulkotājam jāņem vērā tehnisko tekstu īpatnības un jāpielieto dažādas tulkošanas stratēģijas, lai panāktu to, ka tulkojums ir saprotams un piemērots jaunajai mērķauditorijai. Tika secināts arī, ka produktīvākās tulkošanas stratēģijas, strādājot ar izvēlēto tekstu, ir aizņēmumi un tropu maiņa. Darbs sastāv no anotācijas, ievads, teorētiskās daļas, analītiskās daļa, praktiskās daļa, secinājumiem, bibliogrāfijas, pielikumiem. Teorētisko daļu veido viena nodaļa un trīs apakšnodaļām, kurās aplūkota tehnisko tekstu definīcija un īpatnības, šādu tekstu tulkošanas stratēģijas un tulkošanas rīki. Analītisko daļu veido viena nodaļa, kurā analizētas tulkošanas procesā izmantotās stratēģijas, un trīs apakšnodaļām – sintaktiskajām, semantiskajām un pragmatiskajām tulkošanas stratēģijām, kas tālāk iedalītas specifiskās stratēģijās. Praktiskajā daļā ir viena nodaļa, avotteksta – “Ceļš uz apzinātām mašīnām: mākslīgā intelekta stāsts” (The Road to Conscious Machines: The Story of AI), ko sarakstījis Maikls Voldridžs (Michael Wooldridge), tulkojums uz mērķvalodu, no angļu uz latviešu valodu. Pielikumi ir vārdnīca un avotteksts. Bibliogrāfijā ir 16 drukātie avoti, 10 vārdnīcas, 6 interneta avoti.
Atslēgas vārdi Tehniskā tulkošana, tulkošanas stratēģijas, termini, tulkošanas rīki
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical translation, translation strategies, terminology, translation tools
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 12:01:09