Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Sociālā darba attīstības stratēģija pašvaldībā
Nosaukums angļu valodā Social work development strategy in a municipality
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Kristaps Ločs
Anotācija Maģistra darba autors: Irīna Biele Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU prof., Dr.oec. Irina Voronova Maģistra darba temats: Sociālā darba attīstības stratēģija pašvaldībā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 49 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 28 avoti latviešu valodā, 21 avoti angļu valodā, 6 avoti vācu valodā, 4 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba izstrādes gaitā tika pētīta sociālā sistēma Latvijā un ārvalstīs. Pētījumā tika pētītas un salīdzinātas problēmas, to cēloņi ar sociālo darbinieku nepietiekamību un mainību. Pamatojoties uz pieejamiem datiem par sociālās iestādes darbību maģistra darba autore izstrādāja attīstības stratēģiju, kur viens no ieguvumiem būs mazināt sociālā darba veicēju nepietiekamību un mainību pašvaldības iestādē, nesamazinot sociālo pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Biele I., Voronova I. (2023). Sociālā darba attīstības stratēģija pašvaldībā. Maģistra darbs. Rīga. RTU, UIVI Tālākizglītības nodaļa, maģistra profesionālā studiju programma “ Līderība un vadība” – 83 lpp.
Atslēgas vārdi Sociālo darbinieku mainība, nepietiekamība. Sociālās aprūpes sistēmas izaicinājumi un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Variability of social workers, shortage. Challenges and solutions of the social care system.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 10:45:49