Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu tiesību aktu pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of legislation on personal protective equipment for fire fighting and rescue operations
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Jemeļjanovs
Recenzents Juris Ļabis
Anotācija Maģistra darba autors: Viktorija Politika. Maģistra darba tēma: Ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu tiesību aktu pilnveide. Maģistra darba mērķis ir aktualizēta materiāla sagatavošana tiesību akta, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu, projektam. Teorētiskajā daļā ir izpētīti un izanalizēti tiesību akti, iekļaujot likumus, Ministru kabineta noteikumus un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē darba aizsardzības jautājumus. Tiek izskatīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba aizsardzības sistēmas organizācija, apmācību kārtība darba aizsardzības jautājumos un individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas kārtība. Tiek aplūkota ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu iegāde Dienesta vajadzībām un materiāli, kas tiek izmantoti speciāla apģērba priekšmetu ražošanai. Analītiskajā daļā ir izpētīti tiesību akti Eiropas Savienības standarti, Amerikas Savienoto Valstu standarti un Eiropas Savienības direktīvas. prasības un norādījumus attiecībā uz aizsargtērpu materiāliem, drošību, testēšanu un citiem aspektiem. Apkopoti un izanalizēti būtiskāko ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu ražošanai paredzēto materiālu testi un to nozīmīgums. Izpētītās ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu būtiskākas ekspluatācijas problēmas un to iespējamie cēloņi. Balstoties uz pētījuma gaitā iegūto informāciju ir izstrādāta aptaujas anketa, lai noskaidrot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ugunsdzēsēju speciāla aizsargtērpa lietošanas ieradumus. Veikta aptaujas anketu analīze. Praktiskajā daļa balstoties uz pētījuma rezultātiem sniegti ieteikumi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiesību aktu darba aizsardzības jomā pilnveidošanai ugunsdzēsēju speciāla aizsargtērpa kontekstā. Noformulēti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs satur 83 lapaspuses, 3 daļas, 13 nodaļas, 10 apakšnodaļas, 9 tabulas, 18 attēlus, 3 pielikumus, izmantotās literatūras sarakstā norādīti 46 avoti.
Atslēgas vārdi Individuālās aizardzības līdzekļi, tiesību akti, ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Protective Equipment, Regulatory framework, Fire and Rescue Service
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 10:27:42