Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tekstilizstrādājumu otrreizējās pārstrādes problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Textile products second recycling problems and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Aleksandra Mihņenoka
Anotācija Anotācijas Noslēguma darba autors: Nikola Pužule Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente (prakt.), Mg. oec. Judīte Jakubāne. Noslēguma darba temats: Tekstilizstrādājumu otrreizējās pārstrādes problēmas un risinājumi Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 20 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 13 angļu. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā veiktais pētījums pierādīja, ka Latvijā ir problēmas ar informācijas izplatīšanu par tekstilizstrādājumu otrreizējo pārstrādi un nodošanas iespējām, kā arī tā nozīmi. Problēma šobrīd ir arī konteineru ierobežotais izvietojums ārpus Rīgas, to attīstot samazinātos tekstilizstrādājumu nonākšana atkritumos. Katru gadu iedzīvotāju interese aug, kā arī iesaistīto skaits paliek lielāks, kas norāda, ka jāturpina pārstrādes un nodošana attīstība un popularizēšana. Pēc intervijas ar “& Other Stories” Rīgas vadītāju, secināts, ka uzņēmumam ir pareiza pieeja tekstilizstrādājumu otrreizējās pārstrādes attīstībā un veicināšanā, un šāda pieeja būtu svarīga arī citos uzņēmumos. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Pužule, N., Jakubāne, J. (2023). Tekstilizstrādājumu otrreizējās pārstrādes problēmas un risinājumi. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 55 lpp. Atslēgas vārdi: Tekstilizstrādājumi, otrreizējā pārstrāde, ilgtspēja, šķirošanas konteineri.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Tekstilizstrādājumi, otrreizējā pārstrāde, ilgtspēja, šķirošanas konteineri.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Textiles, recycling, sustainability, sorting containers.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 23:36:33