Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Stresa vadība un izdegšanas sindroma mazināšana nekustamo īpašumu apsaimniekošanas darbiniekiem
Nosaukums angļu valodā Stress managment and reduction of burnout syndrom for property managment employees
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda
Recenzents Inese Kamergrauze
Anotācija Anotācija Maģistra darba autore: Evija Pastva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Arodslimību ārsts, Mg. darba aizsardzībā Ineta Tērauda. Maģistra darba tēma: “Stresa vadības un izdegšanas sindroma mazināšana namu apsaimniekošanas darbiniekiem”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 99 lappusēm. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 46 attēlus un 5 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 45 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba tēma ir aktuāla, jo nekustamā īpašuma apsaimniekošanas darbiniekiem, pildot savus darba pienākumus, ir stress darbā, kuru izraisa uzņēmuma klienti, mikroklimats kolektīvā un ar amatu nesaistīti darba pienākumi. Pēdējā laika tendences ir, ka gan darbinieki, gan darba devēji interesējas ne tikai kā samazināt darba vides riska faktorus, bet arī kā risināt jautājumu, kā samazināt psihoemocionālo faktoru darba vietās. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija, kas ir stress, darba stress un izdegšanas sindroms, tā ietekme uz organismu un tā attīstības stadijas. Stresa vadības preventīvie pasākumi stresa mazināšanai. Izdegšanas sindroma profilakse un resursu atjaunošana organismā. Darba analītiskajā daļā tiek analizēti tiesisko aktu regulējumi par psihoemocionālo risku, Valsts darba inspekcijas statistiskie dati par apstiprinātajām arodsaslimšanām, kas iegūtas pēdējo 5 gadu laikā, analīze par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Namsaimnieks” amatiem un to lielākajiem stresoriem darba vietā, kā arī iegūto aptaujas anketu analīze par stresu un izdegšanas sindromu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumu darbiniekiem. Darba praktiskajā sadaļā autore veic darba vides riska novērtēšanu valdes priekšsēdētājam un namu pārzinim SIA “Namsaimnieks”, kā arī izstrādā priekšlikumus par stresa vadību un izdegšanas sindroma mazināšanu darba vietā. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: stress, profesionālais stress, stresa atpazīšana, stresa vadība, izdegšanas sindroms.
Atslēgas vārdi stress, profesionālais stress, stresa atpazīšana, stresa vadība, izdegšanas sindroms.
Atslēgas vārdi angļu valodā stress, professional stress, stress recognition, stress management, burnout syndrome.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 21:50:49