Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Viedās ražošanas ieviešanas modeļa izstrāde un novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Development and evaluation of a smart manufacturing implementation model"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Ilze Andersone
Anotācija Maģistra darba autors: Elvijs Vanags Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr.sc.ing. Jānis Grabis Maģistra darba temats: Viedās ražošanas ieviešanas modeļa izstrāde un novērtējums Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, un pielikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 25 tabulas, 2 formulas un 3 pielikumus. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver: 40 avotus angļu valodā un 1 avotu latviešu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek veikta zinātniskās literatūras analīze, lai izpētītu citu autoru izstrādātos viedās ražošanas ieviešanas modeļus, identificētu galvenos viedās ražošanas ieviešanu ietekmējošos faktorus un izpētītu metodes uzņēmumu viedās ražošanas gatavības un esošā viedās industrijas brieduma līmeņa novērtēšanai. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma plāns, ietverot pētījuma procesa aprakstu un pielietotās pētījuma metodes. Tiek izstrādāts darba autora piedāvātais viedās ražošanas ieviešanas modelis, balstoties uz viedās ražošanas ieviešanas modeļu un ietekmējošo faktoru analīzi. Empīriskajā daļā tiek veikta gadījuma izpēte uzņēmumam SIA “Stelpes mineral water”. Izmantojot darba autora izstrādāto viedās ražošanas ieviešanas modeli, tika identificētas iespējas ierobežojošu faktoru novēršanai, vienlaikus attīstot uzņēmumu pretī viedās rūpnīcas konceptam. Papildus tika veikts viedās ražošanas ieviešanas modeļa novērtējums, kurš sastāv no 2 daļām: ekspertu intervijām un gadījuma izpētē sasniegto rezultātu analīzi, izmantojot viedās ražošanas novērtējuma modeļus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vanags E. (2023). Viedās ražošanas ieviešanas modeļa izstrāde un novērtējums. Maģistra darbs. Vadītājs Dr.sc.ing. Jānis Grabis. RTU IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”.
Atslēgas vārdi Viedās ražošanas ieviešanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart manufacturing implementation model
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 20:53:36