Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Tiešraides tehnoloģisko risinājumu kvalitātes analīze un pilnveide tiešsaistes spēļu industrijas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of the live technological solutions quality in an online gaming industry company"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Gaļina Robertsone
Anotācija Emīls T. (2023). Tiešraides tehnoloģisko risinājumu kvalitātes analīze un pilnveide tiešsaistes spēļu industrijas uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītāja asoc. prof. dr. oec. Anita Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 17 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 5 avoti latviešu un 28 avoti angļu valodā. Darba ir pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir tiešraides tehnoloģisko risinājumu kvalitātes analīze un pilnveide tiešsaistes spēļu industrijas uzņēmumā. Pirmajā darba daļā darba autors apskatīja un apkopoja teorētisko informāciju par kvalitātes vadību un dažādām analīzes metodēm. Tai skaitā: literatūras kvalitatīvā kontentanalīze, cēloņu seku analīze, iekšējais audits, FMEA analīze un statistisko rādītāju aprēķini. Otrajā darba daļā tika analizēti tiešraides pārraides tehnoloģiskie risinājumi tiešsaistes spēļu industrijas uzņēmumā. Analizējot tiešraides pārraides tehnoloģiskos risinājumus tika izveidota procesu plūsmu karte, cēloņu un seku diagramma, FMEA tabula, veikts iekšējais audits attiecībā pret ISO 9001:2015 un veikta ar kvalitātes zudumu saistīto zaudējumu analīze. Trešajā darba daļā no analīzes iegūtajiem secinājumiem tika izveidoti pilnveidošanas priekšlikumi tiešraides pārraides tehnoloģiskajiem risinājumiem un kvalitātes vadības sistēmai. Tika izveidots sniegto priekšlikumu ieviešanas grafiks un aprēķināti finansiālie izdevumi un atmaksas periods, kā arī finansiālie ieguvumi pēc atmaksas perioda. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Uzņēmums 2022. gadā dēļ kvalitātes zudumiem ir zaudējis apmēram sākot no 46400 Eur līdz 119400 Eur. Ieviešot uzņēmumā darbā piedāvātos tiešraides pārraides tehnoloģiskos un kvalitātes vadības sistēmas pilnveides priekšlikumus, uzņēmums spēs samazināt gada izdevumus, kā arī palielināt peļņu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, Kvalitāte, Tiešraides tehnoloģiskie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, Quality, Live streaming technological solutions
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 19:55:36