Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Koksnes biomasas koģenerācijas stacija ražošanas ēkas siltumapgādei
Nosaukums angļu valodā Wood Biomass Cogeneration Plant for the Heat Supply of the Production Building
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Zajacs
Recenzents Lana Migla
Anotācija Artjoma Orčinska bakalaura darbā ar projektu daļu “Koksnes biomasas koģenerācijas stacija ražošanas ēkas siltumapgādei” pētītas koģenerācijas iekārtas, kurās izmato gazificēto kurināmo, koksnes izmantošanas iespējas koģenerācijas iekārtās, normatīvu aktu nosacījumi ražošanas ēku energoapgādei un individuālo siltummezglu izbūvei. Latvijā ir pieņemts lēmums pakāpeniski palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru. Latvijas svarīgākais energoresurss ir koksnes biomasa, tās īpatsvars ir 79 % no kopēja AER patēriņa (Centrālā statistikas pārvalde, 2021). Dažādu biomasas izmantošanas metožu novērtēšana liecina, ka gazifikācijas metode ir viens no perspektīvākajiem enerģijas iegūšanas veidiem no biomasas. Gazifikācijas procesā atmosfērā izdalās mazāk piesārņojum, salīdzinot ar tiešu biomasas sadedzināšanu. Biomasa tiek pārveidotā singāzē, ko var izmantot kā elektroģeneratora degvielu. Bakalaura darbā ir četras daļas. Pirmā daļa veltīta teorētisko materiālu par siltumdzinējiem, kas var strādāt uz gāzveida degvielu, izpētei. Otrajā daļa aprakstīti atjaunojamie enerģijas avoti, ko var izmantot vienlaicīgai siltuma un elektroenerģijas ražošanai, biomasas izmantošanas iespējas un tās īpatnības koģenerācijas sistēmām. Šajā daļā sniegts arī gazifikācijas un singāzes attīrīšanas tehnoloģijas apraksts. Trešajā daļā aprakstīta ražošanas ēkas siltuma un elektroenerģijas patēriņa analīze, ēkas siltuma zudumu aprēķināšanas metodika, siltummezgla tehniskie risinājumi apkures sistēmai un karstā ūdens apgādei, apkures iekārtu tehniski ekonomisko rādītāju aprēķina metodes. Ceturtā daļa ir bakalaura darba projekta daļa. Tajā izstrādāts projekts koģenerācijas iekārtas pieslēgšanai ražošanas ēkas siltumapgādes sistēmai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tas ietver 79 lappuses, 18 attēlus, 21 tabulu, 30 formulas, četrus rasējumus un piecus pielikumus. Darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atjaunojamie enerģijas resursi, koksnes biomasa, koģenerācija, siltummezgla tehniskie risinājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy resources, wood biomass, cogeneration, technical solutions for the heat subsystem.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 17:12:37