Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Būvniecības informācijas modeļa (BIM) izmantošana biroja ēkas ventilācijas sistēmas būvniecībā"
Nosaukums angļu valodā "Use of Building Information Model (BIM) in the construction of the ventilation system of an office building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jurģis Zemītis
Recenzents Aleksejs Prozuments
Anotācija Arta Pavasara bakalaura darbā ar projekta daļu “Būvniecības informācijas modeļa (BIM) izmantošana biroja ēkas ventilācijas sistēmas būvniecībā” apskatītas būvniecības informācijas modeļa (BIM) priekšrocības, veicot inženiersistēmu un ēku projektēšanu. Būvniecības informācijas modeļa (BIM) programatūrā radītais ēkas digitālais dvīnis ļauj samazināt būvniecības riskus, kas saistīti ar projektēšanas kļūdām, papildus būvdarbiem un pagarinātu būvdarbu veikšanas laiku. Būvprojektu krustošanās vietu analīzē noskaidrots, ka lielākā daļa pretrunu 3D BIM modelī atrodamas ventilācijas sistēmām un sanitārtehniskajām sistēmām krustojoties ar ēkas nesošajam konstrukcijām. Aprēķināts, ka izmantojot BIM modelēšanu panākts 7 % līdz 30 % būvizmaksu ietaupījums būvdarbu veikšanas laikā. Viena no BIM priekšrocībām ir būvprojekta informācijas aprites ātruma palielināšanās iesaistīto personu starpā vismaz par 20% atbilstoši projekta mērogam. Projekta daļā izstrādāts biroja ēkas ventilācijas sistēmas projekts, izmantojot programmatūru, kas atbalsta BIM projektēšanas metodes. Izmantojot standartu prasības un normatīvus veikti gaisa plūsmas aprēķini, izvelēta gaisa apstrādes iekārta, aprēķināti trokšņu slāpētāji, veikts ventilācijas sistēmas tehniski ekonomiskais novērtējums un sastādīts būvdarbu kalendārais grafiks. Bakalaura darbs ar projekta daļu izstrādāts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms 80 lappuses, darbā ievietotas 17 tabulas, 5 formulas, 32 grafiskie attēli un 5 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 78 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Būvniecības informācijas modelis, būvniecība, ventilācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Building Information Model, construction, ventilation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 16:03:37