Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ciklometalētu irīdija(III) kompleksu fotofizikālo īpašību modificēšana ar aromātisko mijiedarbību veicinošām palīggrupām
Nosaukums angļu valodā Modification of photophysical properties of cyclometalated iridium(III) complexes with aromatic stacking promoting functional groups
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Traskovskis
Recenzents Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par irīdija(III) kompleksu svarīgākajiem strukturālajiem pārstāvjiem, fosforescējošo izstarotāju raksturlielumiem un vispārīgām irīdija(III) kompleksu sintēzēm metodēm. Ir iekļauta informācijā arī par zināmiem aromātisko mijiedarbību īstenošanas piemēriem irīdija(III) kompleksos. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library. Darbā eksperimentālajā daļā ir veikta 2-fenilpiridīna un 2-fenilbenzo[d]tiazola atvasinājumus saturošo irīdija(III) kompleksa sintēze. Iegūtajiem izstarotājiem tika aprakstītas fotofizikālās īpašības un analizēta kristāla struktūra ar rentgenstruktūranalīzes metodi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 99 lpp. Darbs satur 15 shēmas, 12 attēlus, 3 tabulas un tajā izmantoti 74 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi IRĪDIJA(III) HETEROLEPTISKIE KOMPLEKSI, AROMĀTISKĀ MIJIEDARBĪBA, ORGANISKĀ SINTĒZE, RENTGENSTRUKTŪRANALĪZE, FOTOFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā IRIDIUM(III) HETEROLEPTIC COMPLEXES, π-π STACKING, ORGANIC SYTHESIS, X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS, PHOTOPHYSICAL PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 14:00:50