Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Mantoto informācijas sistēmu aizvietošanas iespēju ar ilgtspējīgiem risinājumiem analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Legacy Information Systems Replacement with Sustainable Solutions
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Gundars Alksnis
Recenzents Rūta Pirta-Dreimane
Anotācija Jebkuram informācijas tehnoloģiju risinājumam ir savs dzīves cikls, un, kamēr daļa risinājumu tiek modernizēti un visbeidzot nomainīti, kad tie vairs nepilda savu funkciju, daudzu uzņēmumu darbība joprojām tiek apgrūtināta ar mantotajām sistēmām, kas ir svarīgas to ikdienas darbības nodrošināšanai. Tikmēr arvien nozīmīgāka tēma organizācijām kļūst ilgtspēja, jo šajā jomā tiek ieviesti dažādi noteikumi un palielināts sabiedrības spiediens. Palielinoties spiedienam organizācijām kļūt ilgtspējīgākām, pieaug jau sen zināmās mantoto sistēmu problēmas. Šī maģistra darba mērķis ir atrast pazīmes un izstrādāt kritērijus sistēmu mantojamības vai ilgtspējas līmeņa novērtēšanai. Šajā darbā ir definēta metode mantojuma vai ilgtspējas līmeņa novērtēšanai, kas varētu palīdzēt ne tikai privātajā sektorā operējošajām organizācijām, bet arī publiskā sektora organizācijām, kuras ir striktāk pakļautas normatīvajam regulējumam, pieņemt lēmumu par to, vai to pašreizējais risinājums būtu jāmodernizē vai jānomaina, lai to uzskatītu par ilgtspējīgu. Maģistra darbā iekļauti divi plaši literatūras apskati, kuros analizēta un piedāvāta mantotās sistēmas un ilgtspējīga IT risinājuma definīcija, to pazīmes, riski un motivācija mantoto sistēmu izmantošanai un vairāku ilgtspējīgu arhitektūru apraksti. Rezultātā tiek apkopoti sistēmu mantojamības vai ilgtspējas līmeņa novērtēšanas kritēriji un izstrādāta novērtēšanas metode. Maģistra darbs sastāv no 72 lappuses, 22 attēliem, 17 tabulām, 86 literatūras avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi MANTOTĀS SISTĒMAS, ILGTSPĒJĪGAS INFORMĀCIJAS TEHNOLĢIJAS, PUBLISKAIS SEKTORS
Atslēgas vārdi angļu valodā LEGACY SYSTEMS, SUSTAINABLE INFORMATION TECHNOLOGY, PUBLIC SECTOR
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 12:05:05