Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums ERP sistēmu modificēšanas paņēmienu implementācijas veida izvēle
Nosaukums angļu valodā Selection of ERP Systems Modification Implementation Options
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Pēteris Rudzājs
Anotācija Uzņēmumu resursu vadības sistēma (ERP) ir komplicēta biznesa vadības programmatūra, kuru ieviešanai un uzņēmuma biznesa prasību realizēšanai ir nepieciešama modifikāciju implementēšana. ERP sistēmām ir vairākas modificēšanas iespējas. Nepareiza modificēšanas paņēmiena izvēle palielinās implementācijas projekta izgāšanas riskus. Maģistra darbā ir analizēta ERP sistēmas labāka modificēšanas paņēmiena implementācijas veida izvēles problēma. Balstoties uz literatūras pieņēmumiem un TOPSIS metodi šajā pētījuma gaitā tika izstrādāta modificēšanas paņēmienu izvēles metode (MSM), kura piedāvā labāko iespējamo modificēšanas paņēmienu implementācijas veida izvēli projekta agrajā fāzē, balstoties uz implementācijas komandai pieejamu informāciju un projekta sākuma datiem. Maģistra darba ietveros izstrādāta metode tika verificēta ar detalizētas intervijas palīdzību, kurā piedalījās pieredzējušie industrijas eksperti ar privāta un publiskā sektora uzņēmumu implementācijas projekta pieredzi. Eksperti apstiprināja piedāvāto metodi un ieteica veikt turpmāko metodes verificēšanu reālās dzīves projektos. Ekspertu sniegtās atsauksmes tika pielietotas metodes pilnveidošanai un salīdzināšanai ar sākotnējiem autora pieņēmumiem. Pētījuma teorētiskā bāze balstīta uz zinātniskajiem rakstiem, grāmatām, konferences raktiem un tiešsaiste pieejamajiem materiāliem. Maģistra darbs sastāv no 96 lappusēm, 9 tabulām, 33 figūrām, 6 formulām, 31 informācijas resursiem, un 11 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma resursu vadības sistēma (ERP), ERP modificēšanas veida izvēla, ERP implementācija, ranžējums, TOPSIS, maza un vidēja izmēra uzņēmumi (SME), pielāgošana, optimizācija, modificēšanas paņēmienu izvēles metode (MSM)
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise Resource Planning, ERP modification selection, ERP implementation, ranking, technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), small and medium-sized enterprise (SME), customization, optimization, modification selection model (MSM)
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 10:43:36