Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Viedās elektroniskās sistēmas
Nosaukums "Šķeldas mitruma noteikšana izmantojot ultra-platjoslas radaru"
Nosaukums angļu valodā "Moisture Determination of Wood Chip Using Impulse Radar"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs Modris Greitāns
Recenzents Jānis Semeņako
Anotācija Maģistra darbā izpētīta ultra-platjoslas (UWB) radara pielietojamība koksnes kurināmā mitruma noteikšanā. Koksnes šķeldas mitrums ir būtisks kvalitātes kritērijs siltuma, granulu, kokskaidu plākšņu ražošanā. Šobrīd nav pieejamas tehnoloģijas, kas var ātri un kvalitatīvi novērtēt koksnes šķeldas kravas mitrumu. Automatizēta mērījumu veikšana dotu iespēju kontrolēt gan koksnes šķeldas kravas kvalitātes parametrus, gan šķeldas degšanas parametrus. Saistībā ar iespējamiem uzlabojumiem siltumcentrāles darbībā, cilvēkresursos un citos darbības virzienos arī turpmāk būtu jāveic plašāka un precīzāka koksnes šķeldas mitruma mērierīču izpēte un uzlabojumi, kā arī jaunas inovācijas nozarē. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba teorētiskajā daļā apkopota un analizēta zinātniskā literatūra par koksnes šķeldas parametriem, iekārtām un metodēm, kas nosaka mitrumu, UWB radara pielietojamību un tā antenām. Maģistra darba praktiskajā daļā uzkonstruēts UWB radara lineārais testa stends un zemfrekvenču antenas, kā arī veikti reālās vides mērījumi šķeldas pieņemšanas punktos. Rezultātu daļā aprakstīti un analizēti pētījumā un mērījumos iegūtie dati. Iegūtie rezultāti liecina, ka ar attiecīgiem kalibrācijas mērījumiem ir iespējams noteikt šķeldas mitrumu ar impulsu radaru. Maģistra darbs izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā, saistībā ar projektiem Nr. KC-PI-2020/14 un Nr. KC-PI-2020/40. Maģistra darbs sastāv no 51 lappuses, 3 tabulām, 42 attēliem, 22 informācijas avotiem
Atslēgas vārdi UWB, impulsu radars, šķeldas mitruma mērīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā UWB, impulse radar, wood chip moisture measurements
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 23:52:16