Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātne un nanotehnoloģijas
Nosaukums Biobāzēta kompatibilizatora izveide un tā ietekme uz rapšu šķiedras saturošu reciklētu polimēru kompozītu struktūru un īpašībām
Nosaukums angļu valodā Development of bio-based compatibiliser and its influence on the structure and properties of recycled polymer composites with rapeseed fibers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Agnese Ābele
Recenzents Ingars Reinholds
Anotācija Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek aplūkoti poliolefīni un to otrreizējā pārstrāde, kompozītmateriālu īpašības, to priekšrocības un trūkumi, kā arī dabas šķiedru kompozītmateriālu nepieciešamība. Tiek aplūkots dabas šķiedru sastāvs un to īpašības, kā arī dabas šķiedru ķīmiskā apstrāde. Tiek apskatīta arī citu piedevu izmantošana, lai stabilizētu pārstrādātu poliolefīnu struktūru un uzlabotu savietojamību starp dabas šķiedrām un poliolefīna matricu. Darba eksperimentālā daļa veikta 3 posmos: tiek detalizētāk apskatīta dabas šķiedru ķīmiskā sastāva ietekme uz īpašībām un ķīmiskās apstrādes nepieciešamība, lai atrastu optimālo apstrādi tālāko kompozītmateriālu veidošanā. Šķiedru analīze tika veikta, apskatot to morfoloģiskās, strukturālās, ķīmiskās un termiskās izmaiņas pēc to pirmsapstrādes. Vienlaikus tika iegūti divi biobāzēti kompatibilizatori, lai aizstātu no neatjaunjamiem resursiem iegūto, komerciāli pieejamo, plaši izmantoto kompatibilizatoru maleinizēto polipropilēnu (MAH). Pēdējā posmā tika izveidoti rapšu šķiedru un reciklēta polipropilēna kompozītmateriāli, pievienojot dažādus kompatibilizatorus un stabilizatorus. Iegūtajiem kompozītiem tika izpētītas reoloģiskās, kalorimetriskās, termooksidatīvās, termiskās, morfoloģiskās un stiprības-deformatīvās īpašības, lai novērtētu gan rapšu šķiedru, gan jaunizveidoto kompatibilizatoru ietekmi. Tika veikti arī materiāla vecošanas testi, lai novērtētu ilgtermiņa rapšu šķiedru un reciklēta polipropilēna kompozītu stabilitāti. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 82 lappuses, 46 attēlus un 14 tabulas. Darbā izmantoti 85 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi RAPŠU ŠĶIEDRAS (RS), RECIKLĒTS POLIPROPILĒNS (rPPPE), DABAS ŠĶIEDRU ĶĪMISKĀ APSTRĀDE, BIOBĀZĒTS KOMPOZĪTMATERIĀLS, BIOBĀZĒTS KOMPATIBILIZATORS
Atslēgas vārdi angļu valodā RAPESEED STRAW FIBER (RS), RECYCLED POLYPROPYLENE (rPPPE), CHEMICAL TREATMENT OF NATURAL FIBERS, BIO-BASED COMPOSITE, BIO-BASED COMPATIBILIZER
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 21:32:51