Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Nelaimes gadījumu novēršana un darba aizsardzības stratēģiskie risinājumi finiera ražošanā
Nosaukums angļu valodā Accident prevention and strategic solutions for labor protection in veneer production
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna
Anotācija Maģistra darba mērķis ir identificēt nelaimes gadījumu cēloņus kokapstrādes ražotnēs un noteikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai. Teorētiskajā daļā tiek aplūkots Eiropas Savienības stratēģiskais satvars un Latvijas Republikas normatīvie akti un likumi, kas ir saistoši. Ražošanas procesa specifika un darba riska novērtēšana kokapstrādē, kā arī nelaimes gadījumu analīze kokapstrādē Latvijā. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbība un darba aizsardzības sistēma. Tika veikta situācijas analīze uzņēmumā ar notikušiem nelaimes gadījumiem, analizēta nelaimes gadījumu izmeklēšana, veikta darba riska faktoru novērtēšana sauso finieru apstrādes vietā, kā arī raksturota finieru šķirotāju darba vieta un izstrādatā anketa. Praktiskajā daļā tika veikta darba riska faktoru novērtēšana un analizēti aptaujā iegūtie dati par finieru škirotāju veselības problēmām, kuras rodas veicot darba operācijas, par nelaimes gadījumiem darba laikā. Izpētes gaitā konstatētie darba vides riska faktori un to bīstamības pakāpes veicot šo darbu. Doti priekšlikumi konstatēto darba vides risku novēršanai vai samazināšanai, izstrādāti priekšlikumi darba laika un atpūtas paužu organizēšana, kā arī izstrādāti individuālo aizsradzības līdzekļu – darba apģērbu skices un mehanizētu iekārtu telferu skices, lai pilnveidotu darba aizsardzības pasākumus finiera šķirotāju darba vietā Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi uzņēmums, darbinieks, darba aizsardzība, darba riski, obligātā veselības aizsardzība, nelaimes gadījums
Atslēgas vārdi angļu valodā company, employee, occupational safety, occupational risks, mandatory health protection, accident
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 19:45:30