Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga ietekmes uz uzņēmumu attīstību novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of digital marketing on the development of companies in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autore: Paula Bindere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Digitālā mārketinga ietekmes uz uzņēmumu attīstību novērtējums Latvijā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauts 21 attēls un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 14 avoti latviešu un 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Globalizācijas, digitalizācijas, pandēmijas un citu globālo notikumu rezultātā digitālā mārketinga nozīme pēdējo desmit gadu laikā ir strauji pieaugusi. Šādu pārmaiņu rezultātā ikviens uzņēmums ir spiests ieviest pārmaiņas tajā, kā tiek iegūta informācija par patērētājiem, konkurentiem un vispārīgi situāciju tirgū, jo, balstoties uz to, tiek pieņemti visi ar digitālo mārketingu saistītie lēmumi. Bakalaura darbs ir izstrādāts, lai noskaidrotu digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu uzņēmējdarbībā un izpētītu tā ietekmi uz uzņēmumu attīstību. Teorētiskajā daļā aprakstīts digitālais mārketings kā nozīmīga daļa no kopējās uzņēmuma mārketinga stratēģijas. Darba pētniecisko daļu veido ekspertu intervijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu digitālā mārketinga aktivitāšu un kopējās izaugsmes novērtējums. Bakalaura darba nobeigumā tiek formulēti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bindere, P., Greitāne, R. (2023). Digitālā mārketinga ietekmes uz uzņēmumu attīstību novērtējums Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 67 lpp.
Atslēgas vārdi digitālais mārketings, digitālā mārketinga stratēģija, uzņēmuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing, digital marketing strategy, business development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 12:27:56