Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Tehnoloģiju un metožu izvēle meklēšanas algoritma un tīmekļa vietnes izstrādāšanai ērtākai mācību iestādes izvēlei Latvijā
Nosaukums angļu valodā Choosing Technologies and Methods to Develop a Search Algorithm and a Website for a More Convenient Choice of Educational Institutions in Latvia
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Svetlana Jurenoka
Anotācija Atslēgvārdi: lēmuma pieņemšana, PHP, TOPSIS, kritēriji, svari, Latvijas augstāka izglītība Katru gadu reflektanti mēģina atrast sev piemērotāko mācību iestādi un studiju programmu, lai turpināt izglītības procesu un attīstīties. Izvēles procesu ietekmē vairāki faktori, bet bieži vien informāciju ir atrast grūti dažādu apsvērumu dēl. Tehnoloģijas nestāv uz vietas, tās strauji attīstās, bet problēma ar neparocīgu mācību iestādes un/vai studiju programmas meklēšanu Latvijā joprojām pastāv, jo nav platformas, kas spējīga izmantojot vienu no vairākām lēmuma pieņemšanām metodēm, sniegt reflektantam piemērotāko alternatīvu. Lai izpildītu šī bakalaura darba visus uzdotus uzdevumus ir nepieciešams izstrādāt timekļa vietni un pašu meklēšanas algoritmu ērtākai mācību iestādes izvēlei Latvijā, izmantojot dažādas tehnoloģijas. To izstrādei tiks izmantotas alternatīvas, kas tika pamatoti izvelētas pēc analīzes un noteikta daudz kritēriju lēmumā pieņemšanas metodes darbības rezultāta, kas ietver sevī gan izstrādes rīkiem, gan arī meklēšanas algoritmam un datu izgūšanai. Pats pētnieciska darba saturs pilnīgi ilustrē tā darba uzdevumus, sadalot tos vairākas nodaļas. Vispirms tiek izpētīti ilgtspējīgas izglītības pamatprincipi un tendences ne tikai Latvijā bet arī pasaulē. Teorētiskajā daļā tiek arī izpētītas mācību iestādes un programmas iekš Latvijas, kā arī tiek aprakstīta pati lēmumā pieņemšanas būtībā un dažādas ar problemātiku saistītas daudz kritēriju lēmumā pieņemšanas metodes, kas sakoties praktiskajam nodaļām ļaus ne tikai izstrādāt meklēšanas algoritmu, bet ari ilgstoši analizējot un apkopojot galvā visu teoriju un pieejamas datu kopas, izstrādāt darbspējīgo un lietotajam draudzīgu lēmuma pieņemšanas produktu. Rezultātā izveidojot timekļa vietni, būs iespējams izpētīt tas darbības rezultātu un secināt, vai tā spēj pozitīvi izcelties līdzīgo risinājumu fonā, kā arī atrisināt šī pētnieciska darba uzdoto mērķī un problemātiku, ļaujot reflektantam pēc noteiktiem meklēšanas kritērijiem atrast labāko alternatīvu, starp vairākām mācību iestādēm, tāda veida pieņemot pareizo lēmumu šādā tipa problēmai. Bakalaura darbs sastāv no 95 lappusēm, 33 attēliem, 13 pielikumiem un 9 tabulām.
Atslēgas vārdi Lēmuma pieņemšana TOPSIS MCDM metodes PHP izglītība svari WSM AHP analīze Aptauja Google Forms Augstāka Izglītība kritēriji alteernatīvas universitātes augstkolas
Atslēgas vārdi angļu valodā Decision making TOPSIS MCDM methods PHP education scales WSM AHP analysis Survey Google Forms Higher Education criteria alternative universities colleges
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 00:05:15