Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lokalizācijas atbalsta rīku salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Localization Support Tools
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents David Griberman
Anotācija Bakalaura darba tips 1.: Moderno risinājumu izpēte. Bakalaura darbs veltīts lokalizācijas problēmu un to risinājumu izpētei, lokalizācijas atbalsta rīku analīzei un salīdzināšanai, ierobežojumu identificēšanai un klasificēšanai, kas rodas lokalizācijas laikā, un uz to pamata kritēriju kopu definēšanai. Pētījuma gaitā ir veikta literatūras par lokalizācijas problēmu risināšanu un tās atbalsta rīkiem izpētīšana, eksperimentu sēriju kopas ar lokalizācijas atbalsta rīka darbināšanu izstrādāšana, lai tas dotu iespēju pārbaudīt visus definētus kritērijus, lokalizācijas rīku atlasīšana, balstoties uz rīku funkcionalitātes klāstu un reitingiem profesionālajās rīku salīdzināšanas vietnēs (piemēram, getapp.com). Kā arī darbā ir demonstrēta izstrādātu piemēru atlasītajai lokalizācijas atbalsta rīku kopai palaišana, rīku spējas apstrādāt lokalizācijas problēmas izstrādātājos piemēros novērtēšana un secinājumu par rīku spēju risināt lokalizācijas problēmas izteikšana. Bakalaura darba galvenais fokuss nav noteikt labāko lokalizācijas atbalsta rīku salīdzināšanas gaitā, bet parādīt kā var salīdzināt lokalizācijas atbalsta rīkus, demonstrējot iespēju novērtēt rīkus pēc lokalizācijas problēmas vides pētīšanas laikā identificētiem kritērijiem. Testēšanas rezultāti ar izstrādāto bakalaura darbā eksperimenta sērijas kopu dos iespēju potenciālajam testēšanas kopas lietotājam izvēlēties lokalizācijas atbalsta rīku kopu, salīdzināt tos savā starpā, izmantojot darbā aprakstītu salīdzināšanas metodiku un izvēlēties piemērotāku rīku savām vajadzībām. Darba autores piedāvāta lokalizācijas atbalsta rīku salīdzināšanas metodika piedāvā iespēju izvēlēties starp lokalizācija rīkiem, izmantojot bakalaura darba autores izstrādāto eksperimentu kopu, un ir demonstrēta uz četru atlasītu riku piemēra, kas ir Lokalise, Crowdin, Phrase TMS, POEditor. Bakalaura darbs satur gan pētījumu par lokalizāciju, tās rīkiem un ierobežojumiem, gan risinājums. Tomēr darba tips ir 1. – moderno risinājumu izpēte, jo darbs satur salīdzinošo analīzi, kurai papildus tiek piedāvāts instruments. Darba rezultāta vērtība nav rīku salīdzināšana, bet iespēja, kā to lietotāji vispār var identificēt, vai konkrētais lokalizācijas atbalsta rīks satur ierobežojumus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām un nobeiguma. Bakalaura darbā ir 88 lpp. teksta, 12 attēli, 8 tabulas, 2 pielikumi un 47 bibliogrāfijas avoti
Atslēgas vārdi teksta lokalizācija, lokalizācijas atbalsta rīki, Lokalise, Crowdin, Phrase TMS, POEditor.
Atslēgas vārdi angļu valodā text localization, localization support tools, Lokalise, Crowdin, Phrase TMS, POEditor.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 22:54:39