Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Objektorientētās un procedurālās programmēšanas paradigmu salīdzinājums uz pētniecisko darbu modelēšanas un vizualizācijas uzdevumu piemēra
Nosaukums angļu valodā Comparison of Object Oriented and Procedural Programming Paradigms on the Example of Research Tasks Modeling and Visualization
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Oksana Zavjalova
Recenzents Gundars Alksnis
Anotācija 1. tipa bakalaura darbs. Noslēguma darbā mērķis ir veikt teorētisku un praktisku objektorientētās un procedurālās programmēšanas paradigmu salīdzinājumu uz pētniecisko darbu modelēšanas un vizualizācijas uzdevumu piemēra. Darbā tika apkopota informācija par iepriekš minētām programmēšanas paradigmu pamata konstrukcijām un darbības principiem. Tika veikta padziļināta programmēšanas paradigmu analīze, un balstoties uz iegūtiem rezultātiem tika veikts literatūrā balstīts teorētiskais salīdzinājums, identificējot programmēšanas paradigmu unikālas īpašības, vajās un stiprās puses, arī veikta citu autoru darbu analīze. Tika definēti kritēriji salīdzinājuma un eksperimenta veikšanai. Balstoties uz teorētisko salīdzinājumu, tika izveidoti testa uzdevumu piemēri, lai veiktu programmēšanas paradigmu praktisko salīdzinājumu. Tika izstrādāta programmatūra un veikts programmēšanas paradigmu salīdzinājums izstrādātas programmatūras ietvaros. Rezultātā, ņemot vēra abu programmēšanas paradigmu specifikācijas, ka arī iepriekš iegūtos datus, autoram neizdevās identificēt neapstrīdami piemērotāku programmēšanas paradigmu dotā vai līdzīga uzdevumu klāsta risināšanai, jo abas programmēšanas paradigmas ir piemērotas darbā apskatāmai, programmatūras izstrādei. Katrai paradigmai ir savi trūkumi un priekšrocības, tāpēc paradigmas izvēle bieži ir atkarīga no programmatūras specifiskām prasībām, tomēr, apskatot tikai to izstrādātas programmatūras funkcionalitāti, kas jau ir izveidota, neiedziļinoties turpmākās programmatūras attīstības iespējās, autors dod priekšroku tieši procedurālai paradigmai, jo objektorientētas programmēšanas paradigmas izmantošana nedos nekādu papildus priekšrocību jau izstrādātas programmatūras ietvaros.
Atslēgas vārdi Objektorientētā programmēšana, procedurālā programmēšana, programmēšanas paradigmu salīdzinājums, pētnieciskais darbs, modelēšana un vizualizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Object-oriented programming, procedural programming, comparison of programming paradigms, research work, modeling and visualization.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 22:36:40