Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošana un iespējamie risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Combating Value Added Tax Fraud and Possible Solutions”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošana un iespējamie risinājumi. Pievienotās vērtības nodoklis ir viens no piecpadsmit nodokļu veidiem Latvijā, taču tam ir ļoti būtiska nozīme valsts budžeta ieņēmumos. Tāpēc svarīgi ir izpētīt ar nodokli saistītos krāpšanas riskus, jo tas rada zaudējums valsts budžetā. Maģistra darba saturs: sastāv no ievada, trīs nodaļām, analītiskajām tabulām un attēliem, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba mērķis – Apkopot sastopamākos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas veidus un noteikt to iespējamos cēloņus. Darba uzdevumi: Izpētīt nodokļu sistēmu Latvijā; raksturot PVN būtību; izpētīt PVN vēsturisko attīstību un nozīmi valsts budžeta ieņēmumu veidošanā; izpētīt PVN iztrūkuma apjomus; analizēt pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību; izpētīt un apkopot aktuālajos resursos sniegto informāciju par PVN krāpšanas veidiem; izpētīt un apkopot pasākumus, kas tiek veikti, lai cīnītos ar PVN krāpšanām un ierobežotu jaunu nodokļu noziegumu paveikšanu; izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus par krāpšanas risku apkarošanu saistībā ar PVN. Darba pirmajā nodaļā ir sniegta PVN nodokļa analīze, būtība, vēsturiskā attīstība, kā arī pievienotās vērtības nodokļa nozīme valsts ieņēmumu veidošanā. Darba otrajā nodaļā tiek aprakstīta PVN būtība, vēsturiskā attīstība, kā arī atspoguļota pievienotās vērtības nodokļa iztrūkuma problēma, aprakstīti dažādi krāpšanas veidi, kā arī sniegts ieskats par krāpšanas sekām. Savukārt maģistra darba trešajā nodaļā autore aplūko, kādi pasākumi tiek veikti, lai cīnītos ar noziedzīgām darbībām pievienotās vērtības nodokļa jomā, kā arī analizē Latvijas tiesu praksi sodu piemērošanā par nodokļu noziegumiem. Izvirzīto mērķu sasniegšanai tika plaši izmantoti ar maģistra tematu saistīti ekonomiskās un speciālās literatūras avoti, LR likumdošana, ka arī dati no dažādām tīmekļa vietnēm.
Atslēgas vārdi PVN, ekonomika, VID, kriminālatbildība, PVN shēmas, PVN plaisa
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT, economy, SRS, criminal liability, VAT schemes, VAT gap
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 22:31:11