Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Uzņēmumu gatavība ilgtspējas pārskatu direktīvas standartu ieviešanai, balstoties uz prototipu dokumentiem
Nosaukums angļu valodā Readiness of companies to implement the standarts of sustainability reporting on the basis of prototype documents
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Jūlija Bistrova
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija Ilgtspējas pārskati mūsdienu uzņēmējdarbības vidē ir ļoti aktuāls dokuments, kas sāk ieņemt arvien lielāku lomu uzņēmuma darbības novērtēšanai. Pārskatos tiek ziņots par vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem, izmantojot kādas no pieejamajām vadlīnijām. Lai veicinātu ērtāku un saprotamāku informācijas ziņošanu uzņēmumiem, gan arī uzlabotu pārskatu salīdzināšanas iespējas ilgtspējas pārskatu lietotājiem, Eiropas Savienība ir izstrādājusi jaunus standartus (ESRS - European Sustainability Reporting Standard), kuru projektu versijas ir publiski pieejamas. Šajā darbā tiek veikta 5 dažādu nozaru uzņēmumu pēdējo publiski pieejamo pārskatu salīdzināšana ar jaunajiem standartiem, izmantojot salīdzināšanas un lingvistisko metodi. Katram projekta dokumentam tika atlasīti kategoriju raksturojošākie atslēgas vārdi un tie meklēti atlasīto uzņēmumu ilgtspējas pārskatos. Kopumā tika izvēlēti 5 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumi un katram no tiem tika atrasts konkurējošs uzņēmums Austrumeiropā un Rietumeiropā, lai gūtu priekšstatu par Latvijas uzņēmumu ilgtspējas pārskatu attīstības pakāpi Eiropas līmenī. Latvijas uzņēmumi banku sektorā uzrādījuši visaugstākos rādītājus atslēgas vārdu dažādībā pret pārskata lappušu skaitu, jo konkurējošo uzņēmumu pārskati ir garāki, bet dažādo vārdu lietojums nav tik nozīmīgi lielāks. Aviokompāniju nozares uzņēmums Latvijā sociālajā faktorā uzrāda augstākus rādītājus par konkurentiem Eiropā. Papildus darbs būtu jāiegulda vides kategoriju “Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas” un “Ūdens un jūras resursi” attīstībā. Elektroenerģijas uzņēmumi Latvijā, salīdzinot ar citu nozaru uzņēmumiem, ir uzrādījuši visaugstākos rezultātus dažādu vides faktora kategoriju aprakstīšanas ziņā, tāpēc varētu secināt, ka uzņēmumi ir tuvu gatavībai šī faktora ietvaros. Degvielu uzpildes staciju nozares uzņēmums Latvijā uzrādījis ļoti labus rezultātus parādot, ka, lai gan pārskats ir salīdzinoši neliels un to, visticamāk, būs jāpaplašina, tas ir ļoti koncentrēts un efektīvs. Ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju nozares uzņēmums Latvijā ir vienīgais, kas ilgtspējas pārskatā ziņo par pārvaldības faktoriem. Papildus uzmanība jāpievērš vides faktora ziņojumiem, jo konkurenti uzrāda daudz augstākus rezultātus. Dokumentā ir 80 lappuses, 59 attēli, 1 tabulas, 4 pielikumi un 22 informācijas avoti. Atslēgvārdi: Ilgtspējas pārskats, Nefinanšu ziņojums, ESG, ESRS standarti.
Atslēgas vārdi Ilgtspējas pārskats, Nefinanšu ziņojums, ESG, ESRS standarti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability report, non-financial report, ESG, ESRS
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 22:08:44