Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Asinhronas un sinhronas programmēšanas modeļu salīdzinājums aizmugursistēmu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Comparison of Asynchronous and Synchronous Programming Models for Backend Development
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Oksana Zavjalova
Recenzents Ēvalds Urtāns
Anotācija Aizmugursistēmas programmatūras izstrādē dažas no svarīgākām prasībām ir ātrs pieprasījumu apstrādes laiks, spēja apstrādāt vairākus pieprasījumus vienlaikus un pielāgoties pierasējumu plūsmas palielināšanai, kā arī pēc iespējas izmantot mazāk datora resursus. Tas ir svarīgs visām tiešsaistes lietotnēm. Šajā darbā tika salīdzinātas divas populārākās tehnoloģijas aizmugursistēmu izstrādē un to veiktspēju – programmēšanas valodu Python un JavaScript vidi Node.js, kā arī asinhronas un sinhronas programmēšanas modeļus. Tika izpētīti principi, kuri ir katras programmatūras darbības pamatā, asinhronas un sinhronas programmēšanas modeļi, JavaScript ar Node.js un Python. Tika izstrādāti divi aizmugursistēmas prototipi ar līdzīgo funkcionalitāti un galapunktiem, katrā galapunktā tiek veiktas noteiktas operācijas saistītas ar datu ievadi/izvadi vai intensīvu skaitļošanu, kuras aizmugursistēmas veic reālajos apstākļos. Viens prototips ir izstrādāts ar Node.js izmantojot asinhronas programmēšanas modeli, otrs prototips ir izstrādāts ar Python izmantojot sinhronas programmēšanas modeli. Pēc darba veiktiem eksperimentiem tika konstatēts, ka Python aizmugursistēmas prototips demonstrē labāku veiktspēju izpildot intensīvas skaitļošanas operācijas, kā arī izmanto mazāk centrāla procesora izpildīšanas laika izpildot operācijas saistītas ar datņu sistēmu, salīdzinājumā ar Node.js aizmugursistēmas prototips. Savukārt Node.js demonstrē labāku veiktspēju izpildot intensīvas datu ievades/izvades operācijas, tādas kā tikla pieprasījumi. Pēc eksperimenta iegūtiem rezultātiem var rekomendēt izmantot Python valodu aizmugursistēmu izstrādei, kuras apstrādājot pieprasījumus izpilda vairākas intensīvas skaitļošanas operācijas. Savukārt Node.js ir labāk piemērots aizmugursistēmām, kuras apstrādājot pieprasījumus izpilda vairākas datu ievades/izvades operācijas. Darba apjoms ir 60 lapaspuses. Darba ir izmantoti 25 attēli, 8 tabulas un 4 pielikumi. Tika izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi programmēšanas valodas, aizmugursistēmas, veiktspēja, Python, JavaScript, Node.js, asinhroni, sinhroni
Atslēgas vārdi angļu valodā programming languages, backends, performance, Python, JavaScript, Node.js, asynchronous, synchronous
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 21:02:06