Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitošanas procesa optimizācija”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of the Customs Clearances Process”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Muitošanas procesa optimizācija”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt muitas darbības problēmas un muitošanas procesa optimizācijas iespējas SIA "Tronen", kā arī izstrādāt muitas deklarāciju noformēšanas kļūdu novēršanas monitoringa plānu un izvērtēt blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma iespējas muitas procedūrās. Maģistra darba pirmajā daļā tiek pētīts muitas deklarāciju noformēšanas process kā svarīgs posms muitošanas procesā, kas tiek izvērtēts gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, ņemot vērā starptautiskās tirdzniecības rādītājus un muitas procesa vēsturi. Darba otrajā daļā tiek analizētas muitas darbību problēmas muitas deklarāciju noformēšanas laikā konkrētā uzņēmumā SIA "Tronen". Šajā analīzē tiek izvērtēti dažādi aspekti, piemēram, muitas procedūru ievērošana, dokumentu sagatavošana un aizpildīšana, sadarbība ar muitas iestādēm un iespējamās problēmas vai kļūdas, kas var rasties šajā procesā. Darba trešajā daļā tiek veikta analīze par SIA "Tronen" brokeru noformēto deklarāciju, klientu un brokeru kļūdu identifikāciju informācijas sniegšanā deklarāciju noformēšanai. Šajā analīzē tiek izvērtēti un identificēti dažādi aspekti, kas saistīti ar muitas deklarāciju noformēšanu, tostarp kļūdas vai neprecizitātes, kas var rasties gan no brokeru puses, gan no klientu puses. Muitas procesa optimizācijas iespējas konkrētajā uzņēmumā SIA "Tronen”, ietver muitas deklarāciju noformēšanas kļūdu novēršanas monitoringa plānu, kur tiek izstrādāti pasākumi un metodes, lai novērstu vai samazinātu kļūdas muitas deklarāciju aizpildē. Turklāt tiek izvērtēts blokķēdes tehnoloģijas pielietojums muitas procedūrās, un tās priekšrocības un iespējamais ieguldījums efektīvākā muitas darbībā un kļūdu novēršanā. Šīs analīzes rezultātā tiks sniegts izvērtējums par to, kā uzlabot muitas procesus un samazināt kļūdu skaitu, koncentrējoties uz SIA "Tronen" un tās darbībām. Šādi izvērtējumi un ieteikumi palīdzēs uzņēmumam identificēt iespējamos uzlabojumus un īstenot nepieciešamos pasākumus, lai optimizētu muitošanas procesus un nodrošinās labāku darbības efektivitāti un precizitāti. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli,16 tabulas. Darbā izmantotas 34 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Muitošanas process, muita, brokeri, deklarācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Clearance process, customs, brokers, declarations
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 20:42:59