Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības attīstības iespējas un izaicinājumi Latgales reģionā
Nosaukums angļu valodā Business development opportunities and challenges in the Latgale region
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Bakalaura darba autore: Iluta Keiša Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore Dr. oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības attīstības iespējas un izaicinājumi Latgales reģionā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 31 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Teorētiskajā daļā tiek analizēta šī brīža situācija uzņēmējdarbības jomā Latgales reģionā. Tiek analizēta zinātniskā literatūra, kā arī citi informācijas avoti, un noteikti priekšnosacījumi, kas nepieciešami uzņēmuma attīstībai. Pētījumu daļā tiek noteikta dzērienu ražošanas nozares uzņēmumu efektivitāte Latgales reģionā, tiek veikta konkurentu analīze, PESTEL analīze un fokusa grupas intervija. Tiek noteiktas attīstības iespējas un izaicinājumi uzņēmumiem, kas darbojas Latgalē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Keiša, I., Eriņa, J. (2023). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas un izaicinājumi Latgales reģionā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 64 lpp.
Atslēgas vārdi attīstības iespējas, izaicinājumi, Latgales reģions, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Latgale region, development opportunities, challenges, entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 20:15:15