Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Emocionālās skaitļošanas pielietojuma izpēte palīgtehnoloģijās
Nosaukums angļu valodā Research on the Use of Affective Computing in Assistive Technologies
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Sintija Petroviča
Recenzents Tatjana Rikure
Anotācija Šajā darbā tiek pētīta emocionālo skaitļošanas tehnoloģiju un asistētās dzīves saskarsme, galveno uzmanību pievēršot uz mašīnmācīšanos balstīta emociju atpazīšanas rīka izstrādei personām ar autiska spektra traucējumiem (AST). Šī pētījuma mērķis ir uzlabot personu ar AST labklājību un dzīves kvalitāti, ļaujot tām izprast un efektīvi atpazīt emocijas. Pētījumā analizēta emociju loma ikdienas dzīvē un uzsvērta emociju atpazīšanas tehnoloģijas nozīme asistētās dzīves vidē. Tajā tiek pētīta mākslīgā intelekta integrācija emocionālajā skaitļošanā un pētīti mākslīgā intelekta lietojumi, lai risinātu emocionālās problēmas, ar kurām saskaras personas ar AST. Turklāt darbā salīdzinātas biežāk izmantotās mašīnmācīšanās metodes emociju atpazīšanai cilvēkiem ar AST un novērtēta uz CNN balstīta rīka un uz SVM balstīta rīka veiktspēja tajā pašā datu kopā. Rezultāti parāda mašīnmācīšanās metožu potenciālu emociju atpazīšanas precizitātes uzlabošanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā reālajā laikā. Šajā darbā gūtie secinājumi papildina aizvien pieaugošo zināšanu klāstu par emocionālo skaitļošanu un asistēto dzīvesveidu, sniedzot vērtīgas atziņas turpmākajiem pētījumiem un attīstībai šajā jomā. Darba apjoms ir 67 lappuses, tajā skaitā 42 attēli, 3 tabulas un 72 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: emocionālā skaitļošana, asistētā dzīvošana, emociju atpazīšana, autiskā spektra traucējumi, mašīnmācīšanās, mākslīgais intelekts.
Atslēgas vārdi emocionālā skaitļošana, asistētā dzīvošana, emociju atpazīšana, autiskā spektra traucējumi, mašīnmācīšanās, mākslīgais intelekts
Atslēgas vārdi angļu valodā affective computing, assisted living, emotion recognition, autism spectrum disorder, machine learning, artificial intelligence
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 20:03:54