Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Optimizācijas iespējas un tehnoloģijas tīmekļa lietotņu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Optimization Capabilities and Technologies for Web Application Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Amoliņš
Recenzents Valters Vēciņš
Anotācija 3. Bakalaura darba tips. Bakalaura darba ietvaros ir veikta aizmugursistēmu un priekšgalsistēmu tehnoloģiju izpēte, kā rezultātā aprakstīts izstrādes process lietojumprogrammatūras basketbola komandas pārvaldībai, organizēšanai un darba atvieglošanai. Darba laikā galvenokārt tiek izpētītas ar funkcionalitāti un koda optimizāciju saistīti aspekti, kas lielākoties saistās ar sistēmas iesākuma procesa uzstādīšanu, komunikāciju starp priekšgalsistēmas un aizmugursistēmas un datu bāzes sistēmām, kā arī dažāda veida funkcionalitātes izstrādāšanu, kas balstīta uz sistēmas izmantošanu autorizētiem lietotājiem. Galvenie izstrādes posmi un ar tiem saistītās funkcionalitātes izpēte un izstrāde balstīta uz Java programmēšanas valodu, izmantojot Spring Boot satvaru, Typescript valodu, izmantojot Angular satvara metodoloģiju, PostgreSQL datu bāzu pārvaldības sistēmu, kā arī MVC programmēšanas principu. Risinājuma pārbaudes daļā veikta risinājuma testēšana, izmantojot manuālās testēšanas scenārijus, kā arī veikta risinājuma koda kvalitātes novērtēšana, izmantojot Čidambera un Kemerera objektorientētās programmēšanas principu metrikas. Bakalaura darbs sevī ietver ievada daļu ar paskaidrojošu daļu saistībā ar bakalaura darba mērķiem, izvirzītajiem uzdevumiem un darba izstrādātās tematikas saistīto aktualitāti, kā arī, literatūras avotu informācijas apstrādes rezultātus, kas saistīti ar priekšgalsistēmas un aizmugursistēmas programmēšanas valodu ietvaru analīzi un ar to saistītu aspektu izpēti. Darbā risinājuma daļas ietvaros iekļauta prasību specifikācija, projektējuma apraksts un relāciju datu bāzes arhitektūras apraksti. Risinājuma pārbaudes daļa sniedz atspoguļojumu par testēšanas scenārijiem un iegūtajiem rezultātiem, kā arī risinājuma novērtēšanu, izmantojot jau minētās koda novērtēšanas metrikas. Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm, kurās ietilpst 18 tabulas un 8 attēli, un 3 pielikumi. Pielikumi satur Spring Boot anotāciju aprakstus, HTTP protokola pieprasījumus un Spring Boot satvara iebūvēto anotāciju klāstu REST API pieprasījumu izmantošanā. Atslēgvārdi: Java, REST, Angular, relācijas, optimizācija, datubāze, datu plūsmas
Atslēgas vārdi Java, REST, Angular, relācijas, optimizācija, datubāze, datu plūsmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Java, REST, Angular, relational, optimization, database, dataflows
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 18:15:58